YanMenu

21
Haz

Ekmekçioğulları İşvereni Basına ve Halka Açıkça Yalan Söylüyor

Şirket yönetim kurulu başkanı, genel başkanımız ve genel örgütlenme sekreterimize, işçilerin sendikaya üye olarak kendisine nankörlük ettiğini, bunu kabul etmeyeceğini ve işçi kıyımı yapacağını söylemiştir. Bunu bir hafta önce sendikamız yetkililerinin yüzüne baka baka söylemiştir. Şimdi yerel basının karşısına geçip “benim sendikadan haberim yoktu, kimin sendikaya üye olduğu bilmiyorum” demesi komik olmuştur.

Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi fabrikasında sendikamıza üye olukları için cezalandırılmak amacıyla işten çıkarılan işçilerin fabrika önündeki bekleyişleri bugün dördüncü gününde. İşçiler yaşadıkları haksızlığa karşı kararlılıkla direniyorlar.

Bugün şirket yönetim kurulu başkanı fabrikada yerel basının davetli olduğu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu başkanı toplantıda yaptığı açıklamada işçileri suçlamaya çalıştı, hem basına hem de Çorum halkına yalan bilgiler servis etti.

Yönetim kurulu başkanının iddia ettiği odur ki, işçiler salgın döneminde geçerli olan fesih yasağını suistimal ederek işyerinde tembellik etmiş, daha az çalışmış ve işyerine zarar vermiş. Çıkışlar işçilerin performansı düşük olduğu için yapılmış. Buna karşı işçiler, fabrika içinde makinalara zarar vermiş, eylem yapmış ve şirketi zarara uğratmış!
Şirket yönetim kurulu başkanı yalan söylemektedir. Fesih yasağı Nisan ayından buyana devam etmektedir. Ekmekçioğlu işçileri Nisan ayından buyana iyi çalışıyordu, performansları yüksekti de şimdi mi bu yasağı suistimal ederek işyerinde işi savsaklamaya başladı?

Aksine. İşçiler sendikamıza üye olduktan sonra, işverenin tepki göstereceğini bildiği için çok daha dikkatli çalıştılar. Hatta pek çok durumda yaşadıkları olumsuzlukları dile getirirken bu süreçte sustular. Sorunların sendikayla çözülmesi için sabrettiler. Verimli ve özverili çalışmaya devam ettiler.

Şirket yönetim kurulu başkanı, işçileri tembellik yapmakla suçlamak yerine, şirkette asit ve kurşun maruziyeti nedeniyle ortaya çıkan meslek hastalıklarına çözüm aramalı, çalışma ortamını iyileştirmeli, işçilerin sağlığını koruyacak tedbirler almalıdır. Ekmekçioğulları fabrikasında işçilerin verimsizliği değil, son derece ağır koşullarda, kurşun başta olmak üzere ağır metal maruziyeti altında çalışma vardır.

Şirket yönetim kurulu başkanı yaptığı açıklamada, işten çıkışların sendikalaşma nedeniyle yapılmadığını, fabrikada kimin hangi sendikaya üye olduğunu, hatta sendikaya üye olup olmadıklarını bilmediklerini ileri sürmüştür. Oysa daha ilk işçi işten çıkarılmadan bir hafta önce sendikamız kendisiyle temasa geçmiş, hem tanışmak hem de işçileri temsilen karşılıklı iyi niyet ve haklara saygı çerçevesinde sendikal süreci birlikte tesis edebilmek için bir görüşme gerçekleştirmiştir. Şirket yönetim kurulu başkanı bu görüşmede Sendikamız genel başkanı ve genel örgütlenme sekreterine işçilerin sendikaya üye olarak kendisine nankörlük ettiğini, bunu kabul etmeyeceğini ve işçi kıyımı yapacağını söylemiştir. Bunu bir hafta önce sendikamız yetkililerinin yüzüne baka baka söylemiştir. Şimdi yerel basının karşısına geçip “benim sendikadan haberim yoktu, kimin sendikaya üye olduğu bilmiyorum” demesi komik olmuştur.

Dürüstlük ve doğruluk erdemdir. Bizim sendika olarak temel ilkemiz budur. Muhataplarımızdan da beklediğimiz aynı dürüstlük ve doğruluktur.
Gerçekler ise gözönündedir:
Ekmekçioğulları işvereni, işçilerin anayasal hakkını tanımamakta ısrar etmiştir.

İşçileri sendikaya üye oldukları için, örgütlendikleri için cezalandırmak istemiş, bu nedenle işten çıkarmıştır.
İşçiler kapıdadır. Sendikamız Ekmekçioğulları işçilerinin haklarını alması, sendikalı çalışmaya başlaması için sonuna kadar mücadele edecektir. Çünkü haksızlığa uğradık. Çünkü haklıyız.


BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu