YanMenu

21
Haz

Asgari Ücret vergiden muaf olsun!..

Konfederasyonumuz DİSK asgari ücret taleplerini meydanlarda haykırıyor.

  • 2021 asgari ücreti Covid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır.
  • Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır.
  • Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır.
9 Aralık'ta, Konfederasyonumuz DİSK İstanbul başta olmak üzere Bölge Temsilciliklerinin bulunduğu illerin vergi daireleri önünde basın açıklaması ve eylemler gerçekleştiriyor.
"Asgari Ücret vergiden muaf olsun" talebiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önündeyiz.
DİSK Genel Sekreteri ve Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu'nun açılış konuşması ile basın açıklamamız başladı: "Piyango vergi dışı ama asgari ücret değil!"
DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği Asgari Ücretin vergiden muaf tutulması ve net 3800 olması talebiyle İEskişehir Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.