YanMenu

24
Tem

Gelirde ve vergide adaletsizlik büyüyor

DİSK-AR tarafından hazırlanan "Asgari Ücret ve Vergi Raporu", 1 Temmuz’da İstanbul Taksim'de düzenlenen basın toplantısında, konfederasyonumuz DİSK'in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından kamuoyuna açıklandı. Toplantıya, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve sendikamızın Genel Başkanı Özkan Atar'ın yanı sıra Genel Sekreterimiz Ali Çeltek, Genel Mali Sekreterimiz Ali Gündüz ve işyeri temsilcilerimiz de katıldı.

Toplantıda asgari ücretle ilgili dile getirilen taleplerimiz şunlar:

- Asgari ücret kapsamının düşürülmesi için toplu pazarlık kapsamı genişletilmeli, sendikal hakların kullanımının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

- Asgari ücret yüksek enflasyon dönemlerinde yılda 4 kez belirlenmelidir.

- Asgari ücret tespitinde asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği dikkate alınmalıdır.

- Asgari ücret artışında resmi enflasyon oranları değil, kişi başına GSYH artışı esas alınmalıdır.

- Asgari ücret belirlenirken geçim şartları (yoksulluk sınırı) göz önüne alınmalıdır.

- Asgari ücret uluslararası standartlara uygun saptanmalı, işçinin kendisi ve aile birlikte hesaba katılmalıdır.

- En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

- Asgari ücret bütün işçiler ve memurlar için ortak saptanmalıdır.

- 2024 asgari ücreti derhal güncellenmelidir.

Vergide adalet için atılması gereken adımlar ise şu şekilde:

- Gelir vergisi ilk tarife oranı yüzde 10'a düşürülmelidir.

- Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerleme oranı kadar (asgari ücret artışından az olmamak kaydıyla) artırılmalıdır.

- Asgari ücret istisnası vergiden değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır.

- İşverenlere uygulanan 5 puanlık SGK prim indirimi işçilere de sağlanmalıdır.

- Üst gelir gruplarına ve büyük servet sahiplerine yönelik olarak servet vergisi uygulanmalıdır.

- Çağ dışı damga vergisi kaldırılmalıdır.

- Dolaylı vergilerin oranları düşürülmeli, bu adaletsiz vergilerin vergi gelirleri içinde payı azaltılmalıdır.