YanMenu

24
May

Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu 16 Haziran 2023 tarihinde Kocaeli’de toplanarak gündemindeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmiş ve aşağıdaki sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır:

16 Haziran 2023 Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi


Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu 16 Haziran 2023 tarihinde Kocaeli’de toplanarak gündemindeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmiş ve aşağıdaki sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır:

Genel Temsilciler Kurulumuz, 15-16 Haziran’ın 53. yıldönümünü, o şanlı direnişin yaratıcılarını, onların yarattığı geleneği bu güne taşıyanları selamlamaktadır.
Genel Temsilciler Kurulumuzun geçtiğimiz yıl yapılan son toplantısından bu yana onlarca yeni temsilci arkadaşımız aramıza katıldı. Kurulumuzun sayıca arttığına gururla tanık oluyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza başarılar dilerken, bu tablonun sendikal demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etmek istiyoruz.
***

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkemiz zor günlerden geçiyor. AKP iktidarında geçirdiğimiz 21 yıl işçi sınıfı ve emekçilerin üzerine dev bir enkaz bırakmış durumda. Ülkeyi bir şirket gibi yönetmekle övünen siyasi iktidar, başkanlık sistemine geçilmesiyle beraber sermaye yanlısı politikalarını artırarak devam etti. Mayıs 2023 seçimlerinde ise toplumsal muhalefetin gücü devletin tüm olanaklarını kendisi için seferber etmiş, yandaş medya gücünü arkasına almış, sermaye yanlısı, emek düşmanı Saray iktidarını sonlandırmaya yetmemiştir. Seçim sonuçları ülkemizde köklü bir değişimin ancak işçi sınıfı mücadelesinin güçlendiği koşullarda gerçekleşebileceğini bir kez daha göstermesi açısından da önemli sonuçlar barındırmaktadır.
Genel Temsilciler Kurulumuz işçi sınıfının tarihsel mücadelesinde karamsarlığa yer olmadığını, demokratik, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, herkesin özgürce taleplerini söyleyeceği, kadınların çocukların öldürülmeyeceği, grev hakkımız dahil tüm hak arama yollarının sonuna kadar açık olduğu bir ülke için tavizsiz bir biçimde mücadele etmeye devam edeceğini ilan etmektedir.
***

Seçimlerin hemen ardından ortaya çıkan ekonomik göstergeler enflasyonun ve işsizliğin artacağı, krizin derinleşeceği bir döneme girdiğimizin habercisi. İktidar cephesinden gelen, “ekonomide rasyonel zemine dönme”, “vergiyi daha çok tabana yaymak gerek” söylemleri ise krizin maliyetinin dozajı artan bir biçimde emekçilere yüklenmesinin hesaplarının yapıldığını açıkça ortaya koyuyor. Elbette sermayenin ve iktidarın saldırıları karşısında mücadeleden dün olduğu gibi bugün de geri durmayacağız. Genel Temsilciler Kurulumuz işçi sınıfı açısından zorlu geçecek bu dönemde bütün işkollarındaki işçileri mücadele etmeye çağırmaktadır.
Türk lirası her geçen gün değersizleşirken, patronlar kar rekorları kırmaya devam etmektedir. Uygulanan sermaye yanlısı politikalar neticesinde son bir buçuk yıl içerisinde Milli Gelirden emeğin aldığı pay azalırken, buna karşılık sermayenin payı bu dönem içerisinde artmaya devam etti. Gelir dağılımının bozulmasıyla yaşadığımız kayıplar arttı. Başta Temmuz ayı asgari ücret hesabında olmak üzere, tüm ücretlerde TÜİK eliyle düşük gösterdiğiniz enflasyon rakamlarıyla emekçilerin geliriyle oynamaktan vazgeçin. Gelir vergisindeki adaletsizliği bir an önce giderin. Ülkemizin kaynaklarını sermaye için kullanmaktan artık vazgeçin.
***

6 Şubat depreminde yaşananlar, parayı insandan önemli gören politikaların, hiçbir kural tanımayan bu düzenin nasıl felaketler yarattığını çok acı bir tecrübeyle bir kez daha gördük. Deprem felaketi ve pandemi sürecinde yaşadıklarımız bizlere gösterdi ki kamucu ve devletçi uygulamalara dönülmesi hayati önem taşımaktadır. Deprem gerçeğiyle yüzleştiğimiz bu dönem içerisinde yaşadığımız konut krizinin çözümü için ise kira artışları kontrol altına alınmalı, güvenli konutlarda ucuz ve ulaşılabilir barınma hakkı sağlanmalıdır.
***

Sendikamızın da mücadelesini yürüttüğü, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu, seçim atmosferinin de etkisiyle kısmen başarılı olmuştur. Ancak yapılan düzenleme hem eksik hem de adaletsizdir. Sadece 1 gün geç sigortalılığı olanların bile 17 yıl sonra emekli olabildiği bir düzenleme adil olmaktan son derece uzaktır. Çalışanların emeklilik hakkı açısından büyük bir uçurum oluşturan bu düzenleme revize edilmeli, 09.09.1999 ve sonrası işe başlayan tüm çalışanlar için kademeli emeklilik sistemi düzenlenmelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz kademeli emeklilik sisteminin gündeme getirilmesinin ve hayata geçirilmesinin şart olduğunu belirtmektedir.
***

İş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri, yetersiz denetimler sonucunda 2023 yılının ilk dört ayında en az 585 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İşyerlerinde işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarını sağlayacak düzenlemeler biran önce hayata geçirilmelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz, sendikamızın toplu iş sözleşmesi maddesi haline getirdiği İSG denetimlerinin örgütlü olduğumuz tüm işletmelere yaygınlaştırılması için mücadelesini sürdürecektir.
***

AKP iktidarı Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, hukuk tanımaz politikalarını sürdürerek grev yasaklamalarına devam etmektedir. Hukuksuz grev yasaklarını tanımayan metal işçileri, meşru olan grev haklarını uygulamaya koymaya devam etti. Son olarak Bekaert ve Green Transfo işçileri grev haklarına sahip çıktı ve başarıya ulaştı. Önümüzdeki dönemde de hükümetin olası grev yasaklarına karşı sendikamızın tavrı nettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru mücadelesini sürdürecek ve yasaklara karşı fiili olarak grev hakkına sahip çıkacaktır.
***

Hükümetin baskısıyla gerçek dışı veriler açıklamayı sürdüren TUİK, milyonlarca çalışanın aldığı ücret zamlarına da doğrudan müdahalesini sürdürmektedir. Bu kapsamda son derece başarılı biten 2021-2023 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ve münferit işyeri toplu iş sözleşmelerinde alınan ücret zamları da bu durumdan etkilenmiştir. Toplu iş sözleşmelerinde enflasyon üzerine refah payları yer almasına rağmen, gerçek hayattan son derece kopuk olarak açıklanan enflasyon verileri, ek zam talebinin oluşmasını kaçınılmaz kılmıştır. Sendikamızın mücadelesiyle MESS Grubu ile diğer işyeri ve işletme toplu iş sözleşmelerinin pek çoğunda ek zam alınmıştır. İlerleyen dönemde de benzer politikaların izlenmesi durumunda sendikamız mücadele etmeyi sürdürecek ve üyelerinin ücretlerinin gerçek enflasyon karşısında erimesine engel olacaktır.
Yaklaşan 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci de bu şekilde ele alınacak, kötüleşen ekonomik tablo karşısında metal işçilerinin daha az etkilenmesi ve mümkün olan en iyi toplu iş sözleşmesinin yapılması için mücadele edilecektir. Sendikamızın MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi pazarlıklarındaki belirleyici rolü sürdürülecektir.
***

İşten çıkarmalar, baskı, yetki barajları, yetki prosedürü, uzun süren yetki davaları, sendikalaşmanın önündeki en büyük engeller olarak devam etmektedir. İşçilerin özgür iradeleriyle sendika seçebilmelerinin, örgütlendikleri sendikayla toplu sözleşme yapabilmelerinin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır. Bu doğrultuda, Sendikalar ve Toplu Sözleşme yasası değiştirilmeli, yetki mahkemeleri yerine işçilerin sendikalaşma özgürlüğünün önünü açacak düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm engellemelere rağmen işkolumuzda yer alan pek çok işyerinde örgütlenme çalışmalarımız sürmektedir. Genel Temsilciler Kurulumuz, sendikamızın tüm temsilci kadrolarına, öncü işçilerine ve üyelerine de çağrıda bulunarak sendikamızın bölgelerde yürüteceği örgütlenme çalışmalarının parçası olmalarını ve metal işçilerinin sendikamızla buluşması için gereken çabayı göstermelerini beklemektedir. Kurulumuz sendikalaşmanın bu kadar zor olduğu koşullarda örgütlü işyerlerimizde iç örgütlülüğümüzü daha da sağlamlaştırarak işverenlerin sendikasızlaştırma hamlelerine karşı örgütlülüğüne dört elle sahip çıkacağını ilan etmektedir.
***

14 Mayıs seçimleri sonrası belki de tarihin en gerici ve kadın düşmanı meclisi ortaya çıkmış oldu. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı alan hükümetin yanı sıra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u değiştirmeyi hedef alanlar, Medeni Kanun’un değiştirilmesinden bahsetmek ile yetinmeyip, kadınlar ile erkekleri eşit görmeyen karanlık ve gerici zihniyetin temsilcileri meclisteki yerlerini almışlardır. Bu sebeple kadınların hayatın her alanındaki mevcut haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadelemiz bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü bir şekilde sürecektir. Genel Temsilciler Kurulumuz kadın düşmanı bu politikalara hayatın hiçbir alanında geçit verilmemesi yönünde iradesini ortaya koymaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Fotoğraflar...