YanMenu

27
Oca

Yeni Temsilci Eğitimlerimizle İşçi Sınıfı Öğrenmeye ve Öğretmeye Devam Ediyor

Birleşik Metal-İş Sendikası bağımsız, demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığını ilke edinmiştir. İşyeri sendika temsilcilerimizin yetki ve sorumlulukları, sendikal ilkelerimizi hayata geçirebilmek için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle sendikamızın geleneğinden bugüne temsilcilerin eğitimlerine büyük önem verilmektedir. 

Programlı eğitimler kapsamında yer alan Yeni Temsilci Eğitimi ve Kadro Eğitimi, işyeri sendika temsilcilerimize verdiğimiz başlıca eğitimlerdendir. Bir hafta süren eğitimlerimiz, oldukça yoğun bir içerikle, sendikamızın tesislerinde verilmektedir.

İşçi sınıfının eğitimi, sermayenin eğitimleri gibi çarpıtılmış, gerçek dışı ve işverenin karına kar katmayı sağlayacak bilgiye değil gerçek bilgiye dayanır. Bizim eğitimlerimizde işçilerin sömürüyü, yaşadıkları sorunların temel nedenlerini bütün gerçekliğiyle kavraması ve uygun mücadele yöntemleri geliştirmesi amaçlanır.

İşçi sınıfı bilimi ışığında hazırladığımız Yeni Temsilci eğitimi kapsamında; sendikaların doğuşu, sendikal anlayış ve ilkelerimiz, iletişim ve örgütsel davranış kalıpları, iş yasasında haklar ve borçlar, TİS politikaları, kıdem tazminatı ve bordro hesaplama, İSİG, toplumsal cinsiyet eşitliği, örgütlenme ve mücadele, temsilci görev yetki ve sorumlulukları dersleri verilmektedir. Eğitim uzmanlarıyla bir hafta bir arada kalan temsilcilerimiz sorularını, önerilerini sendikamıza iletme, çok çeşitli konularda tartışma olanağı bulmaktadır.