YanMenu

21
ub

Yeni Temsilciler Eğitimde....

Temsilcilerimizin, işçi sınıfının ekonomik ve demokratik taleplerini ve haklarını bilen, sorun çözen ve sorumluluk üstelen ve daha yaratıcı birer işçi önderi olmalarını amaçlayan 1 haftalık Yeni Temsilci Eğitimimiz Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimizde yapılıyor.

Yeni Temsilcilerimiz için ilk günün dersi, "İletişim ve Örgütsel Davranış Kalıpları" oldu

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Fotoğraflar

Eğitimin 2. gününde "SENDİKALARIN DOĞUŞU ve GELİŞİMİ" konusu işlendi...

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar


"Kıdem Tazminatı ve Bordro Hesaplanması" konusu ilgi ile izlendi.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

2. gün son derste "Sendikal yapı, İşleyiş ve Örgütlenme” konusu işlendi.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

3. Gün, “Sendikamız TİS Politikaları” konusu işleniyor…

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

Sapanca Eğitim Tesislerimizde devam eden 1 haftalık eğitimin 3. gününde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitiminin ardından son ders "İSİG ve İşyeri Sorunları" oldu.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar, ofis ve iç mekan

Fotoğraflar