YanMenu

24
Tem

ABP işçileri sendikamız saflarında….

Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ABP TDS Mühendislik A.Ş. işyerinde çalışan işçiler, anayasal haklarını kullanarak sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldu.


Çalışma Bakanlığı’nın yetki belgesinin işyeri yönetimine ulaşmasının ardından işveren 18 üyemizi işten attı.

Açlık sınırının altında ücretlerle çalıştırılan, sömürülen ABP işçileri, insan onuruna yakışır çalışma koşulları, insanca yaşamaya yetecek ücretler için, sosyal hakları için, en temel hakları olan sendikal hakları için mücadele ediyor.

Sendika üyesi olmak anayasal haktır. Ayrıca, uluslararası anlaşmalarla da sendika seçme ve üye olma hakkı garanti altına alınmıştır.

Sendikamıza üye oldukları için işten atılan üyelerimizin işe geri alınması ve anayasal hakkımızın tanınması için fabrika önünde direniş başladı.

ABP işçileri toplu sözleşmeli ve sendikalı bir çalışma düzenine kavuşana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

ABP işverenliğini işçilerin Anayasal haklarını tanımaya çağırıyoruz.