YanMenu

25
Haz

Kemal Türkler Adı, Türkiye İşçi Sınıfının Bağımsız Karakterinde Yaşar

Metal İşçileri Türkiye İşçi Sınıfının unutulmaz önderi KEMAL TÜRKLER'i fabrikalarda anıyor:
"Biz işçiler, Kemal Türkler’in bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkacağız. Onun sendikal anlayışını sürdürmek, DİSK’i, Birleşik Metal-İş Sendikamızı korumak ve büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

KEMAL TÜRKLER Adı

Türkiye İşçi Sınıfının Bağımsız Karakterinde Yaşar

Kemal Türkler 1926 yılında Denizli’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesine yazıldı fakat babasının rahatsızlığı nedeniyle fakülteden ayrılmak zorunda kaldı. Emayetaş fabrikasında çalışan Kemal Türkler 1951 yılında Demir-İş Sendikası’na üye oldu. İşyeri sendika temsilciliği ve şube sekreterliği görevlerinin ardından 1954 yılında Demir-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevine geldi.

1956 yılında Maden-İş ismini alan sendika Kemal Türkler’in Genel Başkanlığında kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Hızla büyüyen Maden-İş Sendikası işkolunun en mücadeleci, en saygın sendikası haline geldi.

Türkiye’de işçi sınıfının gelişmekte olduğu yıllardı.

Kemal Türkler tek tek işyerlerinde işçilerin hak ve çıkarları için var gücüyle mücadele ediyor ancak bununla da kalmıyordu. Aynı zamanda yasalarda, anayasada işçi sınıfı lehine kalıcı kazanımlar elde edebilmek için mücadele ediyordu.

Bütün toplumda adı gıptayla geçen onurlu işçi kimliği, işçi sınıfı kimliği oluşturabilmek için mücadeleci, akılcı bir sendikal yol izliyordu.

Kemal Türkler’in öncülüğünde gerçekleşen sendikal hamleler, işçi sınıfının yeni tarihsel kazanımlar elde etmesini sağlamaktaydı.

Grev hakkının olmadığı 1963 yılında fiili olarak gerçekleştirilen destansı Kavel Grevi sayesinde Türkiye işçi sınıfı önemli bir kazanım elde etmiş ve işçilerin grev hakkını kazanmasının yolu açılmıştı.

Grev hakkını bileğinin gücüyle kazanmayı bilen işçi, bağımsız sınıf mücadelesi önünde engel teşkil eden sendikal düzeni de değiştirmeliydi.

Takvimler 1967 yılını gösteriyordu. Kemal Türkler ve yol arkadaşları, Türkiye işçi sınıfına egemenler tarafından çizilen makûs kaderi alaşağı edip; kalbi işçiyle, işçinin hak ve çıkarlarıyla atan mücadeleci bir konfederasyon kurmak için kolları sıvadılar. Ve nihayet DİSK’in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kuruluşunu, kuruluş bildirgesinde geçen şu cümlelerle müjdelediler: 

Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına yeniden kastetme çabalarının arttığını ve bir avuç aracının, kapkaççının ve sömürücünün bu çabalara katıldığını gören bizler, büyük Atatürk’ün daha 1921'de ilan ettiği gibi “bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı” savaşmaya ant içmiş sendikacılarız

Bütün işçilerin sendikalı olması için çalışacak; sendikaların işçilere ne kadar yararlı örgütler olduğunu ispatlayacak ve sendikaların başına çöreklenen çıkarcı sendikacıların zararlarını da anlatarak işçilerin sendikalı olmasını bilinç temeline dayayacağız

Sermaye DİSK’in kuruluşuyla yükselen işçi sınıfı hareketini boğmak istiyordu. DİSK’i kapatmak için her yoldan saldıran sermaye güçlerine karşı gerçekleştirilen Şanlı 15-16 Haziran Direnişinde, Devlet Güvenlik Mahkemesi Direnişinde, 1977 Taksim 1 Mayıs’ında, sayısız eylemde, büyük grevlerde Maden-İş Sendikası’nın, DİSK’in, Kemal Türkler’in eşsiz sendikal anlayışının derin izleri yatar.

Sermaye, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin ve örgütlü şekilde artan demokrasi taleplerinin önüne geçebilmek için kanlı bir sayfa açtı. Türkiye halkını derin bir karanlığa boğan 1980 askeri darbesinin önündeki en büyük engel İşçilerin örgütlü gücünün lideri Kemal Türkler’di.

22 Temmuz 1980’de Kemal Türkler sendikaya gitmek üzere aracına binmişken çapraz ateşe alınarak katledildi.

Kemal Türkler’i öldürerek onun sendikal yolunu yok edeceklerini düşündüler fakat aldandılar.

Değerli işçi arkadaşlarım

Biz bugün ömrünü işçilere adamış bir sendika önderini anmak için bir araya geldik. Kemal Türkler’i anmak onun sendikal anlayışını anlamak ve yaşatmak anlamına gelir.

Kemal Türkler’in Türkiye işçi sınıfı tarihine diktiği kilometre taşlarını hatırlayıp hafızamızı yenilemek için bir aradayız.

Kemal Türkler bugün;

Sarı sendikal düzene karşı, sınıf ve kitle sendikacılığıdır!

Demokratik ve bağımsız sendikacılıktır!

Kemal Türkler eşitlik ve özgürlük mücadelesidir!

Demokrasi mücadelesidir!

Kemal Türkler DİSK’tir, Maden-İş’tir, Birleşik Metal-İş Sendikasıdır!

Biz işçiler, Kemal Türkler’in bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkacağız.

Onun sendikal anlayışını sürdürmek, DİSK’i, Birleşik Metal-İş Sendikamızı korumak ve büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler’i sevgi ve minnetle anıyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

Kemal Türkler Fotoğraf Galerisi