YanMenu

25
May

ENKA’da anlaşma sağlandı, ödemeler yapıldı

İşçilerin onayı ile toplu sözleşme imzalandı, işçilerin geriye dönük tüm hakları ödenmeye başlandı...

Sendikamız Gebze Şubesi, Enka İmalat Saç Parça ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş. işyerinde 2021 yılı Haziran ayında örgütlenmiş ve ardından toplu sözleşme görüşmelerine başlanmıştı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 2 Aralık 2021 Perşembe günü grev uygulama kararı alınmıştı.

Ancak, işveren, sendikamızın grev kararı alması üzerine yasadışı lokavt girişiminde bulunmuş ve işyerindeki kalıpları çıkarmaya çalışmıştır. Bunun üzerine sendikamız öncülüğünde işçiler kalıplarının çıkmasını engellemiş ve fabrika önünde geceli-gündüzlü nöbet tutmaya başlamıştı.

İşveren, kalıpları işyeri dışına çıkarma girişiminin yanı sıra, toplu sözleşmeyi de imzalamayacağını belirtmişti.

İşverenin bu tutumu sendikamız öncülüğünde işçilerin kararlı direnişi sonrası boşa çıkarılmış, işçilerin kararlılığı karşısında işveren yeniden masaya dönmek zorunda kalmıştır.

Grev tarihi öncesi işverenle yeniden görüşmelere başlanmış ve görüşmelerde işçilerin haklı talepleri önemli ölçüde karşılanmış ve ortaya çıkan sonuç tüm işçilerle paylaşılmıştır. İşçilerin onayı ile toplu sözleşme imzalanmış ve grev uygulama kararı kaldırılmıştır.

1 Temmuz’dan geçerli olan toplu sözleşme nedeniyle, işçilerin geriye dönük tüm hakları ödenmeye başlanmıştır.

Sendikaları öncülüğünde direnen metal işçileri bir kez daha kazanmıştır.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu