Uluslararası İlişkiler Belgeleri (Maden-İş Arşivi)

Tarih

Belge

Arşiv Kodu

4.10.1960

09.10.1960 Tarihinde Yapılacak Kongre İle İlgili Alındısı. 04.10.1960 Tarihli 1028/960 Sayılı N. Kamil Oğuz İmzasıyla. 

1-6-1f

20.10.1960

I.M.F'a Aza Olma Kararının Tasvibi İle İlgili 1109/960 Sayılı Çalışma Bakanlığına Ruhi Yümlü, Kemal Türkler İmzalı Dilekçe

1-8-1f

20.10.1960

I.M.F'a Aza Olma Kararının Tasvibi Ve Buna Dair Gerekli Bakanlar Kurulu Kararının Çıkması Konusunda Vekalet Yüksek Katına 1108/960 Sayılı Kemal Türkler, Ruhi Yümlü İmzalı Dilekçe

1-9-1f