Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan uzmanlar sendikamızda...

AB Türkiye Delegasyonu'ndan uzmanlar, sendikamızı ziyaret ederek, Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimizle görüştüler...

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İktisadi ve Sosyal Kalkınma Program Müdürü Tsvetana Stoycheva ve İktisadi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir, sendikamızı ziyaret ederek; Türkiye'deki sendikal haklar, sendikaların yaşadığı zorluklar ve Türkiye'deki sendikal mevzuatın Avrupa sendikal mevzuatına uygunluğu konusunda bilgi aldılar. 
Görüşme sırasında aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde, sendikal hakların ve sendikaların uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı.