Öncü Kadrolar yetişiyor: Temsilci Eğitimi

Öncü işçilerin yetiştirildiği, yeni seçilen temsilcilere yönelik Sapanca Sardunya eğitim tesislerimizde yapılan "Temsilci Eğitimi”, 18 Mart Pazartesi günü "İletişim ve Örgütsel Davranış Biçimleri" dersiyle başladı. İkinci gün, "Sendikaların Doğuşu ve Gelişimi" ayrıntılı olarak ele alındı..

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

2. gün "Kıdem Tazminatı ve Bordro Hesaplama" yöntemi, ardından "Medya, Sosyal Medya ve Sendikamız" konuları ile devam etti.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

İkinci günün son dersi "Kapitalizmin İşleyişi ve İşçi Sınıfı" oldu.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Sendikamız Temsilcilerinin örgütsel ilke ve sınıf çıkarları doğrultusunda temel ve güncel sendikal bilgilerle donatılması, Temsilcilerimizin sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve görev bilincinin daha da geliştirilmesi amacıyla; Yeni seçilen temsilcilerimize yönelik düzenlenen "Temsilci Eğitimi"nde, 3. güne "insan algısını etkileyen toplumsal faktörleri" deşifre eden bir drama çalışmasıyla başlandı.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

Çarşamba günü, "İş Yasasında Haklar ve Borçlar" başlığında hukuk eğitimi ve "Toplu İş Sözleşme Politikaları" konularıyla sona erdi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 14 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Temsilci Eğitimi'nde 4. gününde; "Örgütlenme ve İşleyiş" dersi işlendi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Ardından, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”  ve  "İSİG ve İşyeri Sorunları"eğitimi yapıldı.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Son ders "Temsilci Görev Yetki ve Sorumlulukları" oldu.

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan