Kadın üye eğitimimiz, sertifika töreniyle tamamlandı

Sendikamız Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerinde 10-15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen KADIN ÜYE EĞİTİMİ’miz, Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimizin katılımıyla başladı.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

  • İlk derste, Av. Hülya GÜLBAHAR "Kadına Yönelik Şiddet ve Yasal Düzenlemeler" sunumu yaptı. 

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi

Fotoğraflar
 

  • İkinci ders, Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO Ankara Ofisi'nden Emel AKALIN'ın "Uluslararası Çalışma Örgütü Kadın İstihdam Politikaları ve Faaliyetleri" sunumu idi. 

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ekran

Fotoğraflar

  • Eğitimin 2. günü, KEİG (KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİMİ PLATFORMU)'den Semiha ARI'nın "Kadınlar ve Kriz Deneyimleri" sunumu ile başladı..

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

  • Kadın Eğitimimizin 2. gününde, Dr. Vahide BİLİR "Çalışma Hayatında Kadın İşçi Sağlığı" konulu bir sunum yaptı. Ardından "Serbest Bölge’de Kadın İşçiler" film gösterimi ile devam edildi

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta ve iç mekan

Fotoğraflar

  • "Hukuk ve sendikal Haklarımız"

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Fotoğraflar

Görüntünün olası içeriği: 19 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar, ayakkabılar ve iç mekan

Fotoğraflar

  • "Kitle iletişim araçları ve ideoloji"

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Fotoğraflar

3. gün, organize sanayi bölgesindeki kadın işçilerinin çalışma koşullarını anlatan "BÖLGE" film gösterimi de büyük ilgi gördü.

  • "İletişim ve Davranış Biçimleri"

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ekran ve iç mekan

Fotoğraflar

  • "Sendikaların Doğuşu ve Türkiye Sendikal Hareketi" 

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Fotoğraflar

  • “Kadın üye Eğitimi” 15 Şubat'ta Genel Başkan ve Genel Eğitim Sekreterimizin de katılımıyla, eğitimin değerlendirilmesi ve sertifika töreniyle tamamlandı.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

Görüntünün olası içeriği: 26 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar

Fotoğraflar

Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerinde yapılan Kadın İşçi Eğitiminde, 13 Şubat'ta Konfederasyonumuz DİSK'in 52. Yıldönümü kutlaması: "İnadına sendika, inadına DİSK"