DİSK yöneticileri Özer Elektrik önünde...

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Sendikamız Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu; Gebze Dilovası’ndaki Özer Elektrik işyerinde direnen işçileri ziyaret ettiler.

Dilovası Çerkeşli Organize Sanayi Bölgesi Mevkii'nde faaliyet gösteren, Özer Elektrik işçileri sendikamızda örgütlendiler.
Sendikamız işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladı ve çoğunluk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yetki tespitiyle belgelendi.
ama, kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren, anayasal haklarını kullanan işçileri işten çıkardı. Üyelerimiz üzerinde baskı ise halen devam ediyor.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu:
"İşten çıkarmaların yasak olduğu bir dönemde işçiler sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. Nerede kanunları yönetmekle mesul olanlar? Yasadışı işleme güvenlik güçleri alet ediliyor"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu:
"İşi ve ekmeği için 46 gündür onurlu bir direniş sürdüren
Birleşik Metal üyesi arkadaşlarımızla sonuna kadar nefesimizi, emeğimizi, ekmeğimizi paylaşacak, yanlarında olacağız .

Fotoğraflar