Direnişin 18. gününde fabrika önünde basın açıklaması

ÖZER ELEKTRİK Direnişimizin 18. gününde fabrika önünde soruyoruz: "Hani İşten Çıkarmak Yasaktı?"


Genel Başkanımız, Disk Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, yaptığı basın açıklamasında süreci anlatarak, işverenin suçişlediğinin altını çizdi...
"İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece Anayasamızda değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. (TCK 117 ve 118)
Özer Elektrik yönetimi bu suçu işlemekten derhal vazgeçmelidir.
İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa, işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve atılan işçiler, derhal geri alınmalıdır."