Özer Elektrik’te Anayasal Suç İşleniyor! Hani İşten Çıkarmak Yasaktı?

13 Ağustos Perşembe günü saat 15'te Sendikamızın Genel Başkanı, Disk Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun katılımı ile işyeri önünde basın açıklaması yapılacaktır. 

  • Özer Elektrik’te sendikamıza üye olan 10 işçi işten çıkarıldı.
  • İşten çıkarma yasağına rağmen işçiler tazminatsız olarak işten atıldı.
  • İşten çıkarılan işçiler işleri ve sendika hakları için 17 gündür fabrika önünde direnişlerini sürdürüyorlar.

13 Ağustos Perşembe günü saat 15'te Sendikamızın Genel Başkanı, Disk Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun katılımı ile işyeri önünde basın açıklaması yapılacaktır. 

Gebze Dilovası’nda bulunan Özer Elektrik işçileri sendikamızda örgütlendiler. İşyerinde sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren sendikamızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunduğu 27 Temmuz tarihinde 10 işçiyi işten çıkardı.

Pandemi sürecinde yapılan yasal düzenlemelerle işverenlerin işten çıkarma yapması yasaklanmıştı. Buna karşın Özer Elektrik’te 10 üyemiz hukuksuz bir biçimde sendikalaşma haklarını kullandıkları için işten atıldılar. İşten atma gerekçesi olarak da işçilere karşı İş Kanunu’nun 25/2. maddesini; yani “yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak” iddiasını kullandılar.

İşten atılan üyelerimiz fabrika önünden ayrılmayarak anayasal haklarına ve işlerine sahip çıkmak için 27 Temmuz tarihinden itibaren direnişe başladılar. Fabrika içerisinde ise Özer Elektrik yöneticilerinin istifa baskısı artarak devam etti. Üyelerimiz tek tek işyeri yöneticileri tarafından sorgulandı sendikadan istifa etmeleri istendi.

Fabrika içerisinde üyelerimize dönük istifa baskısı devam ederken, Genel merkez ve şube yöneticilerimizin vardiya çıkışında işçilere yapacağı açıklama Jandarma tarafından engellenmek istendi, bu duruma tepki gösteren sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Fabrika önündeki direnişimiz 17 gündür tüm engelleme girişimlerine rağmen kararlılıkla devam ediyor. Atılan işçiler sendikalı olarak işlerine geri dönene kadar da aynı kararlılıkla devam edecek.

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece Anayasamızda değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. (TCK 117 ve 118)

Özer Elektrik yönetimi bu suçu işlemekten derhal vazgeçmelidir.

İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve atılan işçiler, derhal geri alınmalıdır.

Özer Elektrik işçileri anayasal haklarını kullanmışlar ve sendikamıza üye olmuşlardır.
Tek “suçları” ekmekleri ve gelecekleri için sendikalı olma haklarını kullanmalarıdır.

İşten atılan üyelerimiz fabrika önündeler. İşlerine, ekmeklerine ve Anayasal haklarına sahip çıkıyorlar.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman olduğu gibi işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle mücadelemizi artırarak sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.
BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu