MT Reklam işyerinde bugün grev uygulaması başladı.

MT REKLAM’da Sendikasızlaştırmaya, İşçi Düşmanlığına ve Hak Hukuk Tanımamaya Karşı GREVDEYİZ!


MT Reklam işyerinde bugün bir grev uygulaması başladı.
Ancak bu grevde sadece iki işçi var. İki kişilik bu grev, ülkemizde işçi hakları konusunda yıllardır yaşanan ayıbı gözler önüne seriyor.
Bu ayıp patronların sendikalaşma konusunda işledikleri suçlar ve bu suçun işlemesini teşvik eden sendikal yasalar ve prosedürdür.
MT Reklam’da sendikalaşma mücadelesi 7 yıldır devam ediyor. İşçilerin Anayasanın kendilerine tanıdığı bir hakkı kullanabilmesi 7 yıl sürer mi? MT Reklam’da sürdü.
7 yıl önce MT Reklam işçileri sendikamıza üye oldular. 300’ün üzerinde işçi sendikalaştı. İşyerinin patronu akla gelebilecek tüm hukuksuzlukları işledi. Baskı, tehdit, satın almaya kalkma… Olmadı işten çıkardı. Onlarca işçi işten atıldı.
İşten atılan işçilerle birlikte sendikamız Düzce’deki fabrikanın önünde 16 ay, Gebze’deki fabrikanın önünde 6 ay direniş yaptı. İşverenin hukuksuzluğunu kamuoyuna taşıdı.
Sendikamızın işçiler için açtığı davalar kazanıldı. Mahkeme işvereni işten çıkardığı işçiler için “sendikal tazminat” ödemeye mahkûm etti. Patronun işlediği “sendikal suç” da böylece teyit edildi. Halen daha 18 üyemizin yargılaması sürüyor.
Öte yandan yetki tespiti için süren dava ise tam 6 yıl sürdü. Bu uzun sürenin sonunda Bakanlık sendikamıza işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için “yetki belgesi” verdi. Tam 6 yıl sonra.
MT Reklam işvereni bu süreçten sonra da suç işlemekten vazgeçmedi. Sendikamızın işyerine astığı grev tebligatına kendince verdiği yanıtı işyerinin tuvaletine asarak işçileri aşağılamaya kalktı.
Bugün MT Reklam’a grev pankartını, aynı zamanda işyerinde işlenen tüm ayıpları kamuoyu ile paylaşmak için de asıyoruz. Grevde iki üyemiz olabilir ama bu grev ülkemizde sendikalaşmaya yönelik işveren suçlarının teşhiri anlamına da gelmektedir.
İşçilerin Anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkının ayaklar altına alındığı MT Reklam’da yaşananlar, kamuoyunun bilincine çıkmalıdır. Bu hukuksuzluğu herkes görmelidir.
Bir de MT Reklam işvereni gibi işçisine düşman, onun seçtiği sendikasına düşman işverenler bugün başlattığımız bu grevle, ne yaparlarsa yapsınlar bu hak mücadelesinden kurtulamayacaklarını anlamalıdırlar. Sendikalaşmayı engellemeye çalışsanız da, davalar, prosedür yıllar da sürse işçinin bu hakkı kullanmasını engelleyemeyeceksiniz. Bugün MT Reklam’ın kapısındaki “Bu işyerinde grev var” pankartı bu anlama geliyor.
Sendikalaşma prosedürü, yargı süreçleri ve grevi kısıtlayan yasal düzenlemeler aslında işverenler için bir sendikasızlaştırma yöntemi-aracı olarak kullanılıyor. MT Reklam bunun en çarpıcı örneğidir.
Ama işçiler varsa mücadele bitmez.
Birleşik Metal-İş Sendikası, tek bir işçi bile kalsa, hak mücadelesinden vazgeçmez.
Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu