“İstihdam Kalkanı Paketi” adı altında yeni hak gasplarına yeltenmeyin!

Kıdem Tazminatina dokunulamaz. İşçilerin talebi iş ve gelir güvencesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından yeni “İstihdam Kalkanı Paketi”ni açıkladı. Açıklanan paket istihdamı korumak bir yana işçiler için yeni hak kayıplarını gündeme getiriyor.

Açıklanan pakete göre ücretsiz izin uygulaması üç ay daha uzatılıyor, kısa çalışma ödeneğinin nasıl devam edeceğine dair belirsizlikler sürüyor, genç işçiler ve 50 yaş üzeri işçiler için esnek çalışma öngörülüyor ve tamamlayıcı emeklilik adı altında kıdem tazminatı fonu yeniden gündeme getiriliyor.

Bunun adı fırsatçılıktır.

Ücretsiz izin uygulaması apar topar ve “işten çıkarma yasağı” adı altında meclisten geçirilmişti. Şimdi 3 ay daha uzatılması tam bir fırsatçılık örneğidir. İşçilerin onayı aranmadan, tek taraflı yapılan bu uygulama yüzbinlerce işçiyi günde 38 liralık ödeneğe mahkum etmiştir.
Kısa çalışma ödeneğinin nasıl devam edeceği ise belirsizdir. Kriz dönemi belirli ölçülerde işçilerin gelirini korumayı hedefleyen kısa çalışma ödeneğindeki belirsizlik giderilmelidir. Ödeneği miktarı işçilerin gelirini tümüyle koruyacak düzeye yükseltilmelidir.
Yapılacağı söylenen bir diğer düzenleme, genç işçiler ile 50 yaş üzeri işçilerin istihdam edilmesini teşvik etmek için bu işçilerin “esnek çalıştırılması” olarak belirtiliyor. Güvencesiz istihdamın bu kesim üzerinden yaygınlaştırılmaya çalışılması kabul edilemez. Belirli süreli sözleşmelerle yapılacak istihdam, gelir, iş ve gelecek güvencesinin yitirilmesi demektir.
Erdoğan açıklamasında Kıdem Tazminatı Fonu’nu da tekrar gündeme getirmiştir. Bu sefer “Tamamlayıcı Emeklilik” adı altında servis edileceği anlaşılan fon, daha önce Yeni Ekonomi Programı (YEP)’te açıklanan bireysel emeklilik sistemi ile entegrasyon formülünün bir başka ifadesidir.
Kabinenin açıkladığı “istihdam kalkanı paketi” salgın fırsatçılığıdır. Bir kez daha işverenlerin istediğini, hükümetin yapmaya soyunduğunu görüyoruz.
Oysa bugün zor koşullarda yaşayan emekçileri koruyacak düzenlemelere ihtiyaç var.
  • Ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, gelir güvenceli işten çıkarma yasağı uygulanmalıdır.
  • Kısa çalışma uygulaması sürmeli, kısa çalışma ödeneği alan işçilerin kayıpları işverenler tarafından karşılanmalıdır.
  • Esnek çalışma biçimleri değil, kalıcı istihdam için çalışmalar yapılmalıdır.
  • Kıdem tazminatına el uzatmaktan vazgeçilmeli, yeni adlandırmalarla fon gündeme getirilmemelidir.
  • Sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme ve grev uygulamalarına getirilen kısıtlamalar süre uzatılmadan kaldırılmalıdır.
Sendikamız, işçi sınıfının kazanılmış haklarına el uzatılmasına karşı kararlı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU