Asgari Sefalet Ücretine Hayır...

25.12.2018

ASGARİ SEFALET ÜCRETİNE HAYIR

 

Aylardır tartışılan ve yaklaşık 10 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret AGİ dahil 2.020 TL olarak açıklandı.

Belirlenen bu rakam ile milyonlarca emekçinin açlık sınırlarında süre gelen yaşamı devam edecek ve emekçiler bir kez daha açlıkla terbiye edilmeye mahkum edilecek demektir.

Bu asgari ücret, sendikamızın Araştırma Dairesinin 6.424 TL olarak açıkladığı yoksulluk sınırının çok çok altında, 1.857 TL olarak açıkladığı açlık sınırının ise AGİ’yi düştüğümüzde tam sınırındadır.

Konfederasyonumuz DİSK’in talep ettiği asgari ücret ise bilindiği gibi 2.800 TL.’dir

Dolar bazında asgari ücret 425 dolardan 381 dolara düşmüş, böylece Türkiye’de çalışan işçiler diğer ülkelerdeki çalışanlara göre daha da fakirleşmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na işçiler adına katılan Türk-İş Başkanının daha önceki açıklamalarında telaffuz ettiği 2500 TL’nin ise oldukça uzağında kalan bu asgari ücret ile bir kez daha görülmüştür ki seçim şartlarında bile siyasi iktidar çalışanları, emekçileri ancak bu kadar ciddiye alabilmektedir.

Gerçekten de çalışanlar için yaşam her geçen gün biraz daha ağırlaşmaktadır. Hele ki zorlu kış koşullarının giderek acımasızlaştığı bugünlerde yüzde 40’ları aşan elektrik ve doğalgaz zamlarından sonra en temel ihtiyaç olan barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması artık asgari ücretli için olanaksız hale gelmiştir.

Oysa asgari ücretle çalışan bir işçinin bırakın karnını doyurma, barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanmasını, ailesiyle birlikte eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinden ihtiyaçları doğrultusunda yararlanabilecek, kısacası insanca yaşayacak bir ücret düzeyine ulaşması gerekmektedir.

Türkiye her gün beş işçinin çalışırken iş cinayetleri sonucunda yaşamını yitirdiği bir ülkedir. Ülkemiz dünyada çalışırken ölme ihtimalinin en yüksek olduğu üçüncü ülke durumundadır.

Dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğu iddia edilen bir ülkede çalışmanın ölüm veya açlıkla cezalandırılması ise kabul edilemez.

Türkiye’de 2002’den buyana açlık sınırındaki artış asgari ücretin 4.5 katı olarak gerçekleşmiştir. Bu ülkenin işçileri olarak, böylesi dayatmaları kabullenmek bizler için utanç vericidir.

Ancak buna rağmen Türk-İş Başkanının 40 yıldan buyana sadece üç kez oybirliğiyle belirlenen asgari ücret rakamına dördüncü kez imza atarak bu vebale ortak olması af edilebilir bir durum değildir.

Biz DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak asgari sefalet ücreti diye belirlenen rakamı, bu ülkenin ve siyasi iktidarın utanç rakamı olarak görüyor ve yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu