İşten Çıkarma Yasağı Sözde Kaldı: Özer Elektrik’te Sendikalı İşçiler İşten Atıldı