Metal işçileri Pandemi koşullarında çalıştılar, ürettiler. Şimdi hak ettiklerini istiyorlar.

Genel Sekreterimiz Özkan Atar ve şube yöneticilerimiz, MESS Grup toplu iş sözleşme görüşmelerinde gelinen süreç hakkında fabrikalarda bilgilendirme toplantıları yapıyorlar.. 

19 Ocak Salı günü yapılan görüşmede MESS, 5 işletme için daha önce verdiği yaklaşık yüzde 11 oranındaki ücret zammı teklifini revize etmiş ve tüm işyerleri için birinci 6 aylık dönem için ortalamada yüzde 15’e denk gelen teklifte bulunmuştur.

Çorum Ekmekçioğulları işçilerinin Anayasal bir hak olan sendikalı çalışma hakkı ve ekmekleri için başlattıkları direniş 30. gününde...

Çorum Ekmekçioğulları işçileri sabahın erken saatlarinde atılan sloganlarla direnişlerini canlı tutuyorlar.

Gebze 2 Nolu Şubemizde örgütlü ve fabrika önünde direnişin sürdüğü Baldur Süspansiyon'da yapılan grev oylaması sonuçlandı. İşçilerin büyük çoğunluğu greve evet dedi... 

9 Kasım 2020 tarihinde Sapanca Sardunya Eğitim tesislerimizde başlayan, temsilcilerimizi örgütsel ilke ve sınıf çıkarları doğrultusunda donatmaya yönelik Yeni Temsilci Eğitimlerinin dördüncüsü, sertifika töreni ile tamamlandı.

Birleşik Metal-İş Sendikası bağımsız, demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığını ilke edinmiştir. İşyeri sendika temsilcilerimizin yetki ve sorumlulukları, sendikal ilkelerimizi hayata geçirebilmek için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle sendikamızın geleneğinden bugüne temsilcilerin eğitimlerine büyük önem verilmektedir. 

Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Sendikalara üye işçiler Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde eğitimdeler.

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Genel Sekreterimiz Özkan ATAR, Gebze Şube Yönetimi ile birlikte Ar Metal Montaj işyerinde üyelerimizi ziyaret etti.

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Genel Sekreterimiz Özkan ATAR, Gebze Şube Yönetimi ile birlikte WEIDMANN işyerinde üyelerimizi ziyaret etti.

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Genel Sekreterimiz Özkan ATAR, Gebze Şube Yönetimi ile birlikte HT SOLAR işyerinde üyelerimizi tezgah başında ziyaret ettiler.

Yeni yılın ilk Başkanlar Kurulu toplantısı Genel Merkezimizde gerçekleştirildi.

Başkanlar Kurulumuz "Çalışma yaşamı ile ilgili gündemdeki yasa değişikliklerinin ve müzakere sürecinin değerlendirilmesi, iç ve dış örgütlenme çalışmaları, genel sorunların görüşülmesi" gündem maddeleriyle, 17 Kasım Salı günü Gebze 2 Nolu Şubemizde toplandı.

Sendikamız Merkez Kadın Komisyonu, gündemindeki komisyon faaliyetlerini, konfederasyonumuz DİSK ve sendikamızın kadın eğitimlerini, 25 Kasım etkinliklerini değerlendirmek üzere Genel Merkezimizde toplandı.

Rakamlarla

  Asgari Ücret 

Brüt: 3.577,50 TL. 
Net:  2.557,59 TL.
AGİ:     268,31 TL.

  SGK Prim Alt ve üst Sınırı 

Aylık kazanç alt sınırı:    3.577,50 TL. 
Aylık kazanç üst sınırı:  26.831,25 TL.

  Kıdem Tazminatı Tavanı 

  7.638,96 TL. 

  Gelir Vergi Oranları 

22.000 TL’ye kadar % 15 
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300, 
                                             fazlası % 20 
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700, 
                                             fazlası % 27 
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070,
                                             fazlası % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070,
                                             fazlası % 40
 

Sendikamız etkinliklerini sosyal medyada takip edebilirsiniz..