Sendikamızın İstanbul 1 No’lu şubesinin örgütlü olduğu Mert Akışkan Gücü San. ve Tic. A.Ş. işyerinde 01.05.2019 – 30.04.2021 dönemini kapsayan Toplu iş Sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlık üzerine 26 Temmuz 2019 tarihte uygulanmak üzere aldığımız GREV kararının ardından 16.07.2019 tarihinde anlaşma sağlandı.

Bursa Şubemize bağlı Acel Elektrik işyerindeki üyelerimizi kapsayan ve bir süre önce imzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Temmuz 2019 tarihinde işyerinde Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimizin de katıldığı törende kesilen pasta ile kutlandı.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı MATA Otomotiv işyerindeki üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 

Yönetici ve temsilcilerimiz hukuksuzluğa tepki gösterdikleri için yargılanıyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#EYT #EmeklilikteYaşaTakılanlar Maltepe'de Tarihi bir gün.

#EYT İstanbul Maltepe Mitingi’nde Alana sığmadık...

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şube yöneticilerimiz ve çok sayıda üyemiz metal işçinin kitlesel katılımıyla;

EYT emeklilikte yaşa takılanların İstanbul Maltepe Mitingin'deydik.

 

2018 Mayıs ayında örgütlenme çalışmasını yaparak çoğunluk tespitini istediğimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çoğunluk tespitini sendikamıza gönderilen MKS Transformatör Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde, işveren, işçilere baskısını her geçen gün arttırarak devam ettiriyor.

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, ayakta duran insanlar, yürüyen insanlar, kalabalık ve açık hava

Önce işçilerin yasal ve Anayasal hakkına saygı göstermeyerek, yetkisiz mahkemeye dava açarak süreyi uzatmaya gitti. Mahkeme 9 ay sonraya gün verdi 9 ayın sonunda yetkili mahkemeye gönderme kararı aldı ve hala dosya yetkili mahkemeye ulaşmamış.

Diğer taraftan işveren sürekli işçiler üzerinde istifa baskısı yaparak işçileri sendikadan istifaya zorladı. Bazı üyelerimizi istifa etmedikleri için tazminatsız işten çıkarttı. Bu baskılardan sonuç alamayan işveren işyerine üretimin içine taşeron sokarak, üyelerimizi zorla taşerona geçirip, oradan taşeron sendika Çelik-İş Sendikasına üye olmaları için zorlamaya başladı.
Çelik iş sendikasına üye olmayana zam vermiyor, maaşlarını zamanında ödemeyerek baskı altına alıyor.

Biz Birleşik Metal-İş sendikası olarak, iş kolumuzda daha önceki dönmelerde bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyorduk. Ama bunu başka bir sendika yapıyordu, Çelik-İş'in bizim bölgemizde bu şekilde işçinin örgütlenmesinde işverenle birlikte hareket ettiğine ilk kez şahit oluyoruz.

MKS ve BBS de işverenlerle işbirliği yaparak işçilerin örgütlenmesini engellemeye çalışan Çelik-İş Sendikasının bu tutumunu kınıyor, bir an önce bu tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz ve gerçek bir sendika gibi davranmasını bekliyoruz. Birleşik Metal İş Sendikası olarak bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.  MKS işçilerinin bu haklı taleplerinin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Fotoğraflar

Demokratik değerleri özümsemeye yatkın üyelerin eğitimini sağlayarak; Sendikamızın kolektif emek ve çabası ile “kadrolar” yetiştirmeyi hedefleyen Genç İşçi eğitimi, 1 - 5 Temmuz tarihleri arasında Sapanca Sardunya eğitim tesislerimizde yapıldı.

Açılışına Sendikamızın Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül ve KTAMS Eğitim Sekreteri Muzaffer Sevim’in de katıldığı, Sendikamız ile KTAMS’ın (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası) ortak eğitim çalışmaları bugün Sapanca Eğitim Tesislerimizde başladı.

Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimizde 15 Nisan akşamı "Kavel Grevi" belgeselini izleyerek başlayan Genç İşçi Eğitimi, 16 Nisan sabahı "Sendikaların Doğuşu" sunumuyla devam ediyor.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hami Baltacı, Eskişehir Şube yöneticilerimizle birlikte ENTİL işyerini ziyaret ederek üyelerimizle gündemdeki konuları değerlendirdiler.

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, şube yöneticilerimizle birlikte 14 Haziran'da İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı REMAS işyerini ziyaret ederek üyelerimizle görüştüler...

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, işyerlerini ziyaret edierek üyeleriizle bayramlaşıyorlar...

20 Temmuz 2019 tarihinde Sendikamız Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde yapılacak olan panelde İklim Değişikiği ve Enerji Dönüşümü tartışılacak.

Sendikamız ve İstanbul İSİG Meclisi Beslenme Çalışma Grubu ile ortak düzenlenen "Yeterli, Dengeli ve Sağlıklı Gıda İçin İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi" Sendikamız Genel Merkez Toplantı Salonunda gerçekleştirildi

27 Haziranda yapılan toplantı, Genel Başkanımızın açış konuşması ile başladı. Adnan Serdaroğlu açılış konuşmasında, İşyerinde beslenme için işçilerin örgütlenmesi, sendikal mücadelenin beslenme sorunun çözümündeki önemi ve deneyimlere işyerlerinde tüketim kooperatifleri ve tarım politikaları konularına değindi.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar

Fotoğraflar

İlk oturumun moderatörlüğünü yapan İstanbul İSİG Meclisi'nden Çetin DURUKANOĞLU, İSİG ve Beslenme ilişkine değinerek Yeterli, Dengeli ve Sağlıklı Gıda İçin İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi'nin yapılma amacı, program akışı, sunum yapacak kişiler ve işlenecek konulara değindi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, sakal

Ziraat Mühendisi/İSİG Uzmanı Gökhan TURAN: İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile beslenme ilişkisini anlatttı. Risk değerlendirmeleri ve zehirlenme-gıda ilişkisi, İşçilerin beslenme şartlarının önemi, Beslenme iş cinayeti ilişkisi ve 2019 yılı iş cinayetleri verilerine değindi.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi

Son bölümde; Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferit Serkan ÖNGEL ise Sendika Kooperatif ilişkisinde bir özgün deneyim olarak DİSK Maden İş’in MİTES, MİGSAN ve MİPAŞ Deneyimleri aktardı ve dünya kooperatif tarihinden örnekler verdi.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi

Fotoğraflar

2. oturumunda söz alan sendikamız ISUZU İşyeri Baştemsilcisi Fevzi YILDIZ, İşyeri Tüketim Kooperatifi Deneyimini; Kooperatifin kurulması, işçilerin kooperatife üyeliği, yararlanma koşullarını aktardı. 

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar

İstanbul İSİG Meclisi'nden Dr. Erol Ünder ise işyerinde beslenme ve sağlığı korumak ve geliştirmek konusunda bir sunum yaptı. ve: "İLO endüstri kuruluşlarındaki beslenme servislerinin, hekimler ve diyetisyenlerin sorumluluğu altında işletilmesini zorunlu görmektedir." dedi.

Sendikamız ile İstanbul İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Meclisi'nin ortak çalışması, 27 Haziran'da genel merkezimizde yapılıyor. 

Rakamlarla

  Asgari Ücret 

Brüt: 2.558,00 TL. 
Net:  1.828,74 TL.
AGİ:     191,85 TL

  SGK Prim Alt ve üst Sınırı 

Aylık kazanç alt sınırı:    2.558,40 TL. 
Aylık kazanç üst sınırı: 19.188,00 TL.

  Kıdem Tazminatı Tavanı 

  6.017,60 TL.

  Gelir Vergi Oranları 

18.000 TL’ye kadar % 15 
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700, 
                                             fazlası % 20 
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100, 
                                             fazlası % 27 
148.000 TL’den fazlasının 
                           148.000 TL’si için 36.260,
                           fazlası % 35
 

Web sitemiz yeni yüzüyle karşınızda..

Sosyal medyanın giderek daha da fazla yer edindiği internet dünyasında, biz de web sitemizi sosyal medya ve mobil iletişim uyumlu bir arayüz ile yeniliyoruz.

Bir yandan görsel ve teknik düzenlemeler devam ederken, bir yandan da eski sitemizdeki verilerin yeni adrese aktarımı sürüyor..