MESS ile Sendikamız arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan Grup Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi 26 Ekim 2021 tarihinde yapıldı.

MESS’le Sendikamız arasında Grup Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün (12 Ekim 2021) saat 14.00’de MESS Merkez Bürosunda başladı. Sendikamız sözleşme görüşmelerine, Genel Sekreterimiz Başkanlığında Şube Başkanlarımız, işyeri temsilcilerimiz, uzmanlarımız ve avukatımızın yer aldığı kalabalık bir heyetle katıldı. Sendikamızın örgütlü olduğu 31 işletmeden yaklaşık 11 bin işçi toplu sözleşme kapsamında.


Toplantıda, MESS adına, Yönetim Kurulu üyesi Bora Koçak’ın açış konuşması sonrası, MESS Genel Sekreteri  Fatih Ay yaptığı konuşmada, bu sürece rekabetçilik ekseninde yaklaştıklarını belirtti ve ekonomideki ve metal sektöründeki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı.

Daha sonra sözü alan Genel Sekreterimiz Özkan Atar; ülke ekonomisinin ve metal sektörünün yaşadığı kimi sorunların geride kalma eğiliminde olduğunu, şirketlerin karlılıklarını sürdürdüklerini, karlarda bir azalma olmadığını, işçilerin alım gücünün hızla düştüğünü ve yoksullaştığını belirtti.

Genel Sekreterimiz Özkan Atar’ın konuşmasının ardından Sendikamız adına sunum yapıldı. Yapılan sunumda;

  • Yaşanan kısmi sorunlara karşın şirketlerin 2020 ve 2021 yılı için karlılık oranlarındaki artışın sürdüğü; ihracatta metal sektörünün ilk sıradaki yerini koruduğu, ihracatta ve üretimde artış yaşandığı,
  • Emek verimliliğinde artış yaşandığı, işçilerin verimlilik düzeylerinin yüksek olduğu,
  • Enflasyonun arttığı, işçilerin alım güçlerini koruyamadığı, enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu, işçi ücretlerinin reel olarak gerilediğinin görüldüğü belirtildi.

Konuşma ve sunumların ardında maddelerin görüşülmesine geçildi. Bugünkü toplantıda 14 madde görüşüldü, bunlardan 12 madde de anlaşma sağlanırken, 2 madde ertelendi. Kabul edilen 12 madde aşağıdadır.  

Anlaşma sağlanamayan maddelerden birisi yürürlük maddesi olup, işveren sözleşmenin 3 yıllık olmasını önermiş, Sendikamız sözleşmenin 3 yıllık olmasını kabul etmeyeceğini, tartışmayacağını kesin bir şekilde belirtmiştir.

Sendikamızın sözleşmeden daha fazla işçinin yararlanmasını öngören Kapsam maddesindeki değişiklik teklifi kabul edilmemiş, ertelenmiştir.

İkinci toplantı 26 Ekim SALI günü, saat 14.00’de yapılacaktır.

 

Kabul Edilen Maddeler:

Amaç

Madde 1: Taraflar:

Madde 2: Tanımlamalar:

Madde 3: Tarafların Temsili:

Madde 4: Tarafların Sorumluluğu:

Madde 7: Sözleşmeden Yararlanma:

Madde 21: Şikayet Kademeleri:

Madde 22: Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu:

Madde 23: Özel Hakem Kurulu Ve Çalışma Usulü:

Madde 33: İş Ve İşyeri Değişikliği:

Madde 37: Çalışma Belgesi:

Madde 44: Hükümlü Ve Tutukluluk Hali:

Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm'de 14 Ekim’de Grev uygulama kararı alınmıştı.

İşyerinde sendikamızın yetkisi tanındı. Toplu iş sözleşme süreci başlatılacak…

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mitsuba işyerinde Mart ayında sendikamızın çoğunluk tespiti Bakanlıktan alınmıştı.

Disk yöneticileri, Anayasal haklarını kullanarak Kentpar Otomotiv'de sendikalaştıkları için işten atılan metal işçileriyle buluştular.

Sendikamız temsilcilerinin örgütsel ilke ve sınıf çıkarları doğrultusunda temel ve güncel sendikal bilgilerle donatılması amacıyla yapılan Kadro Eğitimimiz, 18-22 Ekim tarihlerinde Sapanca tesislerimizde yapıldı.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinin “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları”nda yer alan temsilcilerimize yönelik “Covid19 Sürecinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları” konu başlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında eğitimlerimiz devam ediyor.

Sapanca Eğitim Tesislerimizde Yeni Temsilci Eğitimimiz, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor...

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Genel Sekreterimiz Özkan ATAR, şube yöneticilerimizle birlikte Eskişehir Şubemize bağlı RENTA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ (Kurutma, Pişirici ve Bulaşık fabrikaları) işyerindeki üyelerimizi tezgah başında ziyaret ettiler...

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Genel Sekreterimiz Özkan ATAR, Gebze Şube yönetimi ile birlikte Fontana Kalıp işyerinde üyelerimizi tezgah başında ziyaret ettiler...

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Kocaeli Şube Başkanımız Telat Çelik Düzce Cokyaşar Halat Fabrikasındaki üyelerimizi ziyaret ettiler...

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Genel Sekreterimiz Özkan ATAR'ın katılımı ile Eskişehir Şube Temsilciler Kurulu toplandı.

Şubelerde yapılan Şube Kadın Komisyonları toplantılarının ardından 15 Ekim 2021 Cuma günü yedi Şubeden 14 Şube Kadın Komisyonu temsilcisinin katılımı ile Birleşik Metal-İş Sendikası Merkez Kadın Komisyonu toplantısı, gerçekleştirildi.  Toplantıda, 2021 yılı sendikamızın komisyon çalışmaları değerlendirildi. 25 Kasım programı çıkartıldı. 2022 yılında yürütülecek çalışmalarımızın çerçevesi üzerinde tartışıldı.


Sendikamız, 2016 yılından bu güne etkin bir kadın politikasını hayata geçirmeye çalışıyor. Bu çerçevede hem yönetim kurulumuzun hem Genel Kurulumuzun kararları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri tüm üyelerimize verilmeye başlanmış, şube kadın komisyonları oluşturulmaya ve etkinleştirilmeye çalışılmış, merkezi olarak verilen kadın üye eğitimlerinin şubelerde verilmesine yönelik adımlar atılmış, toplu sözleşmelerimizde kadın taleplerine yer verilmeye başlanmış, kadın üye eğitimi toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yönelik eğitimler ve önlemler hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Sendikamızın kadın politikası sonucunda kadın işçilerin görünürlüğü artmış, kadın temsilinde önemli bir yol kat edilmiş ve kadın işçiler ile sendikamızın bağı daha da güçlenmeye başlamıştır. Bu çalışmaların bir etkisi sendikamızın üye sayısını da etkilemiş, kadın üye sayımız bu süre içinde atmıştır. Metal işçisi kız kardeşlerimizin yüzü sendikamıza dönmüştür.

Bu vesile ile son dönemde aramıza katılan çoğunluğu kadın işçilerden oluşan Enka Saç, Aryıldız, Günsan işçilerine hoş geldiniz diyoruz. Hem fabrika dışında hem fabrika içinde kararlı direnişleri ile Mitsuba işverenini toplu sözleşme masasına çeken Mitsuba işçilerini de yürekten kutluyoruz. Yüzlerce kız kardeşimizin de sendikamızda örgütlenmek için verdiği mücadelede yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz.

Komisyonumuz, 2021 yılı şube komisyonların oluşturulması, işlevsel hale getirilmesi çalışmalarının devam ettiği bir yıl oldu. Komisyon çalışmaları ile fabrikalardan başlayarak kadınların güçlenmesinin önemli bir aracı olduğu tespit edildi. Eğitimlerin arttırılarak devam ettirilmesi ve var olan eksikliklerin giderilmesi, güçlüklerin aşılması yönünde daha fazla çaba harcamak gerektiğinin belirtildi. Pozitif önlemlerin ve tutumların eşitlik çalışmalarımızdaki önemine dikkat çekildi.

25 Kasım programına yönelik olarak, kadınların elzem sorunlarının başında gelen kadına yönelik erkek şiddetinin ortadan kaldırılması sendikaların ve işverenlerin öncelikli gündemi olması gerektiği belirtilirken sadece işyerlerindeki değil ev içi şiddetin sonlanması için sorumluk alınmasının önemi vurgulandı.

Sendikamızın hayata geçirdiği “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımının ve Sendikamızda yapılan  eğitimlerin önemli bir farkındalık yarattığı belirtildi.

Başka Konfederasyonumuz DİSK Olmak üzere Sendikamız Birleşik Metal İş ve Konuya duyarlı tüm herkesin itirazlarına, eylem ve etkinliklerine rağmen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı işçi kadınlarda kaygılarını arttırdığı ve hayal kırıklığı ile karşılandığı belirtilerek, bu durumun 25 Kasım’ın çok daha önemli bir hale getirdiği, çok daha güçlü bir sesin çıkartılmasının gereği dile getirildi. Bugüne kadar kadın hareketinin mücadelesi ile kazanılmış haklarımızın tehdit altında olduğu tespitini yapan komisyonumuz, haklarımıza göz koyanların buna cüret etmemesi için dayanışmanın ve ortak mücadelenin önemine kadın örgütlerinin eylem ve etkinlikleri başta olmak üzere yapılan eylem ve etkinliklere, kampanyalara güç ve destek verilmesi gereğinin altı çizildi.

ILO tarafından hazırlanan ve 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olan ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin Hükümet tarafından onaylanması talebini merkezine alan ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması çağrısını da içeren bir çalışmanın işyerlerinden başlayarak yapılması kararlaştırıldı. 25 Kasım’a yönelik eylem ve etkinlikleri planlayan komisyonumuzun, çalışmaları hayata geçirmek üzere detaylı bir programı Yönetim Kurulumuza sunuldu.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ KADIN KOMİSYONU

Örgütlenme çalışmaları değerlendirme toplantımız, 4 Eylül Cumartesi günü, Sendikamızın Sapanca Sardunya Eğitim ve Sosyal Tesislerinde yapıldı.

Rakamlarla

  Asgari Ücret 

Brüt: 3.577,50 TL. 
Net:  2.557,59 TL.
AGİ:     268,31 TL.

  SGK Prim Alt ve üst Sınırı 

Aylık kazanç alt sınırı:    3.577,50 TL. 
Aylık kazanç üst sınırı:  26.831,25 TL.

  Kıdem Tazminatı Tavanı 

  8.284,51 TL. 

  Gelir Vergi Oranları 

24.000 TL’ye kadar % 15 
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600, 
                                             fazlası % 20 
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400, 
                                             fazlası % 27 
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390,
                                             fazlası % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390,
                                             fazlası % 40
 

Sendikamız etkinliklerini sosyal medyada takip edebilirsiniz..