YanMenu

18
Oca

GENEL KURUL İLANI

            BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI, (Birleşik Metal İş) Genel Merkez 20. Olağan Genel Kurulu, 28-29 Aralık 2019 günleri, 09.00 – 22.00 saatleri arasında,  “Orta mahalle Kaptan-ı Derya Cad. No: 37/1 Soğanlık Kartal-İstanbul (TİTANİC BUSINESS OTEL)”  adresinde,  aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.

            İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, 11-12 Ocak 2020 günleri, aynı saatte ve yerde, aynı gündem ile yapılacaktır.

            Delegelere ve ilgililere duyurulur. 05.12.2019

 

                                                                                   BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

                                                                                             GENELYÖNETİM KURULU

                                                                                   

G Ü N D E M


1- YOKLAMA ve AÇILIŞ,
2- AÇIŞ KONUŞMASI,
3- DİVAN SEÇİMİ ve SAYGI DURUŞU,
4- KONUKLARIN KONUŞMASI,
5- KOMİSYONLARIN SEÇİMİ:

a) Hesap Tetkik Komisyonu,
b) Tahmini Bütçe Komisyonu,
c) Tüzük Tadil Komisyonu,
d) Kararlar Komisyonu.

6- GENEL YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ve HESAP RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ,
7- MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
8- MERKEZ DİSİPLİN KURULU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ,
9- KURULLARININ İBRASI,
10- TÜZÜK TADİL KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
11- GELECEK DÖNEME AİT TAHMİNİ BÜTÇE KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
12- TAŞINMAZ MAL SATIN ALINMASI ve MEVCUT TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI KONUSUNDA GENEL YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ,
13- KARARLAR KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
14- SEÇİMLER:

a) Genel Yönetim Kurulu, (Asıl ve Yedekleri)
b) Merkez Denetleme Kurulu, (Asıl ve Yedekleri)
c) Merkez Disiplin Kurulu, (Asıl ve Yedekleri)
d) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) delegelerinin seçimi.