YanMenu

24
Tem

Mersen işçileri, engellenen sendikal hakları için 40 gündür grevde BU GREV HEPİMİZİN!

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kurulu Fransa merkezli Mersen işyerinde 40 gündür grevde olan işçiler sendikal hak ihlallerini protesto etmek için Taksim'de....

"Sendika hakkıma saygı duy" yazılı pankart açıp sloganlar atan işçiler, Türkçe ve Fransızca dövizler taşıyarak İstiklal Caddesi'nden Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü.

DİSK Başkanlar Kurulu’na DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkanı Özkan Atar; burada yaptığı konuşmada; toplu sözleşme yapılması konusunda sendikalarının yetki aldığını ancak işverenin bunu uygulamadığını belirterek, işçilerle başlattıkları mücadelenin toplu iş sözleşmesi imzalanıp işbaşı yapacakları güne kadar süreceğini söyledi.

İlk günkü kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Özkan Atar, "İşveren işçi arkadaşlarımızın direncini kırmak istiyor. Aslında kendisinin o fabrikada kırk gündür sağlıklı bir üretim yapılamadığından dolayı büyük zarara uğradığını biliyoruz. Aslında kan kusuyor ama bunu belli etmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Sendikamız Genel Başkanı Özkan Atar; Fransız Konsolosluğu önünde yaptığı basın açıklamasında; Mersen’de yaşanan sendikal hak ihlallerini aktardı ve “İşverenlerin pervasızlığına, sendikal haklarımızın önüne konulan engellere karşı grevdeki Mersen işçilerinin mücadelesini büyütme” çağırısında bulundu.


 

Mersen işçileri, engellenen sendikal hakları için 40 gündür grevde

BU GREV HEPİMİZİN!

Sendikamız, Fransa merkezli elektrik ekipmanları yan sanayi üreticisi Mersen’in Gebze’de bulunan fabrikasında iki yıl önce örgütlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı tarafından sendikamıza, 07.10.2022 tarihinde, işyerindeki işçilerin yarısından fazlasını temsil ettiğini gösteren yetki tespiti belgesi verilmiştir. Ancak şirket yönetimi, işyerinde sendikamızı tanıyarak yapıcı bir diyalog süreci başlatmak yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine bir dava açarak, bakanlığın sendikamıza verdiği yetki belgesine itiraz etmiş, böylece işçilerin sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarını kullanmalarına engel olmuştur.

Davanın görüldüğü Kocaeli 4. İş Mahkemesi, 20.02.2023 tarihinde davanın reddine karar vermiştir. İlk derece mahkemede görülen davanın sendikamızın lehine sonuçlanmasının ardından işveren tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, 15.09.2023 tarihli kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir. Ardından istinaf kararına karşı işveren tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 02.11.2023 tarihli kararı ile davacı tarafın temyiz itirazları da reddedilmiş ve karar onanmıştır.

Mahkeme sürecinin ardından sendikamızın işyerinde çalışan işçileri toplu sözleşme müzakerelerinde temsil etmeye yetkili sendika olduğu kesinleşmiştir. Buna rağmen şirket yönetimi, sendika ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlamayı reddetmiştir.

Yasal toplu sözleşme sürecinin başladığı işyerinde işveren, toplu sözleşme için masaya oturma çağrımızı karşılıksız bırakarak görüşmelere katılmadı. Arabuluculuk süreci devam ederken baskılarını daha da artıran işveren, “Sendikadan vazgeçin, sendika buraya asla giremez, devlet bizim arkamızda” gibi söylemlerle üyelerimizi yıldırmaya çalıştı. 7 Şubat 2024 tarihinde işyerindeki baskıların devamı olarak 4 üyemiz işten çıkarıldı.

Yasal toplu sözleşme sürecinin tıkanmasının ardından sendikamız, 28.03.2024 tarihinde grev kararı almak durumunda kaldı. Mersen işyerinde çalışan üyelerimiz 19.04.2024 tarihinde greve çıktılar ve o günden bu yana da grevlerini kararlılıkla sürdürüyorlar.

Ancak Mersen işvereninin hukuksuz uygulamaları grev süresince de devam etmiştir. İşveren, Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun grev uygulamasına dair maddelerine aykırı şekilde, grevdeki işçilerin yerine işçi çalıştırmış ve greve katılan üyelerimizi grevden vazgeçmeleri için taciz etmiştir.

İşyerinde bakanlık müfettişlerince yapılan denetimde, işçilere sendikal baskı uygulandığı tespit edilmiş, işverene idari para cezası verilmiştir. İşine tazminatsız olarak son verilen işçilerin de sendikal sebeplerle işten çıkarıldığı tespit edilmiş olup, bu işçilerin çıkış kodları 4 numaralı kod olarak değiştirilmiştir.

Mersen fabrikasında üyelerimizin gasbedilen toplusözleşme hakları için başlattıkları grev, bugün 40’ncı gününde.

Fransa merkezli Mersen şirketi, iki yıl boyunca yetki mahkemeleriyle Mersen işçilerinin sendikalı çalışma hakkını öteledi. Sendikamızın kesinleşen yetkisinin ardından işverenin toplu sözleşme masasına gelmemesi üzerine 19 Nisan 2024’te greve çıkan üyelerimiz, o günden beri kararlılıkla mücadelelerini sürdürüyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak sizleri, işverenlerin bu pervasızlığına, sendikal haklarımızın önüne konulan engellere karşı grevdeki Mersen işçilerinin mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz.

Bu grev hepimizin! Birlikte kazanacağız!

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu