YanMenu

19
Oca

Yine Sefalet Ücreti Açıklandı

2021 Yılı için asgari ücret Asgari Geçim İndirimi dahil 2825 TL olarak açıklandı. Geçen yıla göre yüzde 21,5 oranında bir artış olduğu görülüyor. Sermaye ve devlet ele vererek işçilere yine açlığı ve sefaleti reva gördüler. TUİK’in açıkladığı rakam bile dikkate alınmadı.

Enflasyonun üzerine 7 puan refah payı verildiği söyleniyor. Artık hiç kimsenin açıklanan resmi enflasyona inanmadığı biliniyor. Dolayısıyla yaşamın gerçeği ile hiçbir bağı olmayan resmi enflasyon esas alınarak asgari ücret açıklanamaz. Gerçek enflasyon ile resmi enflasyon arasında büyük bir uçurum olduğu biliniyor.

TUİK, asgari ücretle ilgili olarak geçe yıl Komisyona verdiği tutarı bu yıl yaklaşık yüzde 27 oranında artırmıştır. Bu demektir ki aslında resmi enflasyona TUİK’in kendisi bile inanmamaktadır. Çünkü resmi enflasyon yüzde 14 civarındadır, öte yandan aynı TUİK 1 yıl önceki tutarın yüzde 27 artırılması gerektiğini belirtmektedir.

Açıklanan 2825 TL’den AGİ’yi çıkardığımızda asgari ücretin aslında 2557,5 TL olduğunu görüyoruz. Bu tutara AGİ dahil edilerek asgari ücret gerçek tutarından daha yüksek gösterilmek isteniyor. Yapılan artış sadece 454 liradır.

2825 TL ile yaşamanın mümkün olmadığı açıktır. Yoksulluk sınırının 8.437 TL olduğu bir dönemde bu tutarla bir ay boyunca yaşanamayacağı ortadadır. İşçiler ve emekçiler 2021 yılını da açlıkla, yoksullukla boğuşarak geçirmek durumunda kalacaktır.
Bugün açıklanan asgari ücret bir kez daha göstermiştir ki, bu yöntemle asgari ücret belirlenemez. İşveren ve hükümetin çoğunluğunu oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonundan işçilerin beklentisine uygun bir belirleme yapılmayacağı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaldırılmalı, asgari ücret toplu eylem hakkını da içerecek biçimde sendikalarla birlikte belirlenmelidir.
Bugün açıklanan asgari ücret tutarının kabul edilmesi sözkonusu olamaz. Her gün yapılan zamlar 454 liralık artışı çok kısa süre içinde eritecektir. Asgari ücretin güncellenerek yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Milyonlarca işçi ve emekçinin bu ücretle yaşaması mümkün değildir.
Sermayedarlara gelince teşvik üstüne teşvik verenler, borçlarını silenler sıra işçilere gelince kaynakların yokluğundan, ülke ekonomisinden söz ediyorlar. Sermayeye kaynak var, işçilere gelince yok.
Sendikamız, asgari ücret talebimizin savunucusu olmaya devam edecektir.
Sendikamız, işçi sınıfının insan onuruna yaraşır bir ücret ve insanca çalışmak ve yaşamak için verdiği mücadeleyi yükselterek sürdürecektir.
BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu