YanMenu

18
Oca

Toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, bağlı şubeleri ve örgütlü olduğu işyerleri çerçevesinde yürütmekte olduğu faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayış ortaya koymak amacını güden bu belge ile bütün organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket edeceğini taahhüt eder.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, bağlı şubeleri ve örgütlü olduğu işyerleri çerçevesinde yürütmekte olduğu faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayış ortaya koymak amacını güden bu belge ile Türkiye’nin 1985’de imzalayarak taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi /CEDAW), 2011 yılında imzaladığı Kadına Karşı Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ( İstanbul Sözleşmesi) kararlarını ve 28-29 Aralık 2019 tarihinde yapılan Birleşik Metal-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı Anatüzük değişikliklerini temel alarak Birleşik Metal-İş Sendikası’nın bütün organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket edeceğini taahhüt eder.

Birleşik Metal-İş Sendikası, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal yaşamın her alanında temel bir sorun olduğu saptamasından hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı hayata geçirmek ve bünyesinde ve örgütlü olduğu işyerlerinde eşitlikçi bir ortam yaratmak için aşağıdaki faaliyetleri yapmayı taahhüt eder.

1. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla kendi üyeleri arasında çalışmalar yapmak,

2. Sendika faaliyetlerini hayata geçirirken araştırma, eğitim, toplantı, eylem, etkinlik ve yayın süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı söz ve ifadeler kullanılmaması, tutum ve davranışların gösterilmemesi yönünde gerekli önlemleri almak,

3. Bu kapsamda hem sendikanın her kademesindeki yöneticilerinin, uzmanlarının, çalışanlarının ve üyelerinin hem de toplumun konferans, seminer, toplantı v.b etkinliklerle konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik eğitici çalışmalar yapılmasını sağlamak,

4. Sendika hem kendi bünyesinde hem de işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve cinsel taciz ilgili bilgilendirme, rehberlik ve sorun çözme konusunda kolay ulaşılabilir mekanizmaları oluşturmak,

5. Anatüzüğümüzde yer alan disiplin hükümlerinde kadına yönelik cinsel saldırı, taciz ve toplumsal cinsiyete dayalı yıldırmayı (mobbing) suç olarak açıkça tanımlamak ve yönetmeliklerinde gerekli değişiklikleri yapmak,

6. Sendika içinde ve faaliyet alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini ihlal eden söz, tutum ve davranışları gösterdiklerine ve yıldırma (mobbing) uyguladıklarına ilişkin iddiaların sendika disiplin kurullarınca incelenmesini sağlamak,

7. Sendikal politikalarının bir parçası olarak “toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı” geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemeye ilişkin çalışmalarda bulunmak,

8. Sendikanın genel merkez, şubeler ve işyerleri düzeyinde her kademede görev alan kadın yöneticilerin ve çalışanların oranının arttırılması için çalışmalar yürütmek ve desteklemek;

9. Kadınların sendikanın eylem, etkinlik, eğitim ve diğer çalışmalarına katılımın önündeki engelleri ortadan kaldırmaya ve etkin katılımlarını özendirmeye yönelik mekanizmaları oluşturmak ve işletmek,

10. Sendikanın merkez şubeler düzeyinde kadın işçilerin komisyonlar üzerinden eşitlik çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli tüm desteği sağlamak.