YanMenu

24
Tem

Toplantı

Biz demokratik, çağdaş, bağımsız, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının hüküm sürdüğü bir Türkiye ve savaşsız bir dünya özlemimizden bugüne kadar vazgeçmedik bundan böyle de vazgeçmeyeceğiz.

Gelecekten umutluyuz.

Bu inanç ve heyecanla yeni yılınızı kutluyoruz

Şubelerde yapılan Şube Kadın Komisyonları toplantılarının ardından 15 Ekim 2021 Cuma günü yedi Şubeden 14 Şube Kadın Komisyonu temsilcisinin katılımı ile Birleşik Metal-İş Sendikası Merkez Kadın Komisyonu toplantısı, gerçekleştirildi.  Toplantıda, 2021 yılı sendikamızın komisyon çalışmaları değerlendirildi. 25 Kasım programı çıkartıldı. 2022 yılında yürütülecek çalışmalarımızın çerçevesi üzerinde tartışıldı.


Sendikamız, 2016 yılından bu güne etkin bir kadın politikasını hayata geçirmeye çalışıyor. Bu çerçevede hem yönetim kurulumuzun hem Genel Kurulumuzun kararları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri tüm üyelerimize verilmeye başlanmış, şube kadın komisyonları oluşturulmaya ve etkinleştirilmeye çalışılmış, merkezi olarak verilen kadın üye eğitimlerinin şubelerde verilmesine yönelik adımlar atılmış, toplu sözleşmelerimizde kadın taleplerine yer verilmeye başlanmış, kadın üye eğitimi toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yönelik eğitimler ve önlemler hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Sendikamızın kadın politikası sonucunda kadın işçilerin görünürlüğü artmış, kadın temsilinde önemli bir yol kat edilmiş ve kadın işçiler ile sendikamızın bağı daha da güçlenmeye başlamıştır. Bu çalışmaların bir etkisi sendikamızın üye sayısını da etkilemiş, kadın üye sayımız bu süre içinde atmıştır. Metal işçisi kız kardeşlerimizin yüzü sendikamıza dönmüştür.

Bu vesile ile son dönemde aramıza katılan çoğunluğu kadın işçilerden oluşan Enka Saç, Aryıldız, Günsan işçilerine hoş geldiniz diyoruz. Hem fabrika dışında hem fabrika içinde kararlı direnişleri ile Mitsuba işverenini toplu sözleşme masasına çeken Mitsuba işçilerini de yürekten kutluyoruz. Yüzlerce kız kardeşimizin de sendikamızda örgütlenmek için verdiği mücadelede yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz.

Komisyonumuz, 2021 yılı şube komisyonların oluşturulması, işlevsel hale getirilmesi çalışmalarının devam ettiği bir yıl oldu. Komisyon çalışmaları ile fabrikalardan başlayarak kadınların güçlenmesinin önemli bir aracı olduğu tespit edildi. Eğitimlerin arttırılarak devam ettirilmesi ve var olan eksikliklerin giderilmesi, güçlüklerin aşılması yönünde daha fazla çaba harcamak gerektiğinin belirtildi. Pozitif önlemlerin ve tutumların eşitlik çalışmalarımızdaki önemine dikkat çekildi.

25 Kasım programına yönelik olarak, kadınların elzem sorunlarının başında gelen kadına yönelik erkek şiddetinin ortadan kaldırılması sendikaların ve işverenlerin öncelikli gündemi olması gerektiği belirtilirken sadece işyerlerindeki değil ev içi şiddetin sonlanması için sorumluk alınmasının önemi vurgulandı.

Sendikamızın hayata geçirdiği “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımının ve Sendikamızda yapılan  eğitimlerin önemli bir farkındalık yarattığı belirtildi.

Başka Konfederasyonumuz DİSK Olmak üzere Sendikamız Birleşik Metal İş ve Konuya duyarlı tüm herkesin itirazlarına, eylem ve etkinliklerine rağmen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı işçi kadınlarda kaygılarını arttırdığı ve hayal kırıklığı ile karşılandığı belirtilerek, bu durumun 25 Kasım’ın çok daha önemli bir hale getirdiği, çok daha güçlü bir sesin çıkartılmasının gereği dile getirildi. Bugüne kadar kadın hareketinin mücadelesi ile kazanılmış haklarımızın tehdit altında olduğu tespitini yapan komisyonumuz, haklarımıza göz koyanların buna cüret etmemesi için dayanışmanın ve ortak mücadelenin önemine kadın örgütlerinin eylem ve etkinlikleri başta olmak üzere yapılan eylem ve etkinliklere, kampanyalara güç ve destek verilmesi gereğinin altı çizildi.

ILO tarafından hazırlanan ve 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olan ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin Hükümet tarafından onaylanması talebini merkezine alan ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması çağrısını da içeren bir çalışmanın işyerlerinden başlayarak yapılması kararlaştırıldı. 25 Kasım’a yönelik eylem ve etkinlikleri planlayan komisyonumuzun, çalışmaları hayata geçirmek üzere detaylı bir programı Yönetim Kurulumuza sunuldu.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ KADIN KOMİSYONU

Kurucusu olduğumuz konfederasyonumuz DİSK’in 17. Olağan Genel Kurulu, “Yüzyılın Emeği Emeğin Yüzyılı” sloganıyla toplandı.

İstanbul Pendik’teki Green Park Otel’de 9-10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan Genel Kurulun ilk gününde uluslararası sendikaların temsilcileri ile siyasi partilerin başkanları konuştu.

Açılış konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bizler işçi sınıfı olarak ülkenin kaderini belirleyecek bir özne olduğumuzu asla unutmayacağız. Emeğin yüzyılı gibi bir hedefimiz varsa bunun için emeği örgütleyeceğiz” dedi.

Sendikamız delegasyonu, DİSK Genel Kurulu’nda katılımları ve konuşmalarıyla örgüt disiplini içinde hareket etti.

Kongrenin ikinci gününde, delegasyonumuz “Kemal Türkler kavgamızda yaşıyor”, “Metal işçisi direnişin simgesi”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla salona girdi.

Aralarında Gebze 1 Nolu Şubemizin Eğitim Sekreteri Alperen Erkoç ile Kocaeli Şube Başkanımız Telat Çelik’in de olduğu delegeler, DİSK’e, sınıf mücadelesinin mevcut durumuna ve önümüzdeki dönemin önemli mücadele başlıklarına dair değerlendirmelerini paylaştı.

Yapılan konuşmalarda, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller ile hak ve özgürlüklere yönelik baskılar öne çıkan gündemler arasındaydı. Farklı sendikalardan delegeler, konuşmalarında sık sık sendikamızın MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde verdiği kararlı mücadeleye ve elde ettiği kazanımlara işaret etti.

‘Vergide Adalet Kampanyasını Büyütelim’

Genel Başkanımız Özkan Atar, işçi sınıfının güncel sorunlarına değinerek, siyasi iktidarın emek düşmanı politikalarına karşı örgütlü mücadeleyi yükseltme gerekliliğine dikkat çekti. Bu bağlamda yerel seçimlerin kritik önemde olduğunu belirten Atar, şunları söyledi:

“Bu yerel seçimler, ülkemizin gidişatı açısından son derece önemli bir dönemeç. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleştirildi. AKP iktidar blokunun, buradan çıkan sonuçlarla hem cumhuriyetin temel değerlerini hem de hukuk, hak ve özgürlükleri yok ederek adeta tek adam rejimini; gerici, emek ve halk düşmanı bir diktatörlüğü inşa etme sürecini ilerlettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yerel seçimlerden de kendi değirmenine su taşıyacak ve kendi iktidarını güçlendirecek bir durumun doğmaması için hepimiz bulunduğumuz noktadan, demokrasi ve emek mücadelesi açısından üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız.”

Siyasi iktidarının 2022 yılı başından 2023 Temmuz’una kadar uyguladığı ekonomik programın işçi sınıfı açısından son derece yıkıcı sonuçlar doğurduğunun da altını çizen Atar, bugün Türkiye tarihinin en adaletsiz gelir dağılımıyla karşı karşıya olduğumuzu, bütün toplumsal kaynakların sermayeye aktarıldığını ifade etti.

Atar, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının bir bütün olduğundan hareketle, sendikal hak ve özgürlükler konusunda kapsamlı bir mücadelenin gerekliliğine vurgu yaptı. Grev hakkının yasaklardan arındırılarak etkin kullanımı için bu mücadelenin önemine dikkat çeken Atar, ayrıca asgari ücretin belirlenmesi sürecinde tüm asgari ücretli işçileri mücadele sürecine dahil edecek sendikal politikaların yaşama geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Vergi adaletsizliğine de değinen Atar, “Gelirde Adalet Vergide Adalet” kampanyasını büyütme çağrısı yaptı.

Genel Başkanımız DİSK Yönetiminde

DİSK'in 17. Genel Kurulu, üçüncü ve son gün yapılan seçimlerin ardından başarıyla sonuçlandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yeniden başkan seçilirken, Genel Başkanımız Özkan Atar da yönetimde yer aldı.

Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreterliği görevini yürüten ve gelecek dönemde yönetimden ayrılacak olan eski genel başkanımız Adnan Serdaroğlu'na verdiği emeklerden ötürü plaket takdim etti.

Yeni oluşan DİSK Yönetim Kurulu şu şekilde:

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün, Remzi Çalışkan, Alaaddin Sarı, Özkan Atar, Kazım Doğan, Şükret Sevgener.

Yeni DİSK Yönetim Kurulu’na başarılar diliyoruz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kurucusu, ilk Genel Başkanı ve Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler’in bize gösterdiği yolda, sermayeye karşı, işçi sınıfının mücadelesini yükselteceğiz.