YanMenu

23
Tem

MESS Grup Toplu Sözleşme görüşmelerinde yeni eylemler başlıyor

13 ve 20 Ekim Cuma günlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz ve 13 Ekim 2023 Cuma gündüz vardiyasından başlayarak, MESS ile üçüncü görüşme tarihi olan 25 Ekim 2023’e kadar, grup toplu sözleşme kapsamındaki tüm işyerlerinde üyelerimiz fazla mesaiye kalmayacaktır.

KAZANAN METAL İŞÇİLERI OLACAK

İşveren sendikası MESS ile Grup Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, daha önce 28 Eylül’de yapılan ilk görüşmede de dile getirdiğimiz ve toplu sözleşme teklifimizde de yer alan, ücretlere toplu sözleşme öncesi 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yapılması ve bu zammın toplu sözleşme süreci sonrası ortaya çıkacak ilk altı aylık ücret zammından mahsup edilmesi yönündeki avans talebimizi, 10 Ekim 2023 tarihinde yapılan ikinci görüşmede de yineledik. Ancak MESS uzlaşmaz ve dayatmacı tavrını bu görüşmede de sürdürmüş ve maalesef bu talebimizi karşılamayacak düzeyde bir teklifle uzlaşmaz tutumunu sürdürmüştür.

Ülkemizde özellikle son yıllarda iyice artan hayat pahalılığı karşısında, tüm metal işçileri MESS sözleşmesinden insanca yaşayabilecekleri bir zam oranı çıkmasını beklerken, bir yandan da enflasyon her geçen gün cebimize giren paranın daha da erimesine, azalmasına neden olmaktadır. Her ay gelirimiz azalırken, masraflarımız ise artmaya devam ediyor. Kış kapıya gelmiş, her hanenin masrafı daha da artmaya başlamışken, tüm metal işçileri bir yandan da ücretlerinin en az üçte birini vergiye veriyorlar. 

MESS ile sürdürdüğümüz grup toplu iş sözleşmesi süreci yasal prosedürler nedeniyle geç başlamakta ve imza aşamasına gelmesi ayları bulmaktadır. Bu durum, alacağımız zammın cebimize aylar sonra girmesine ve toplu sözleşmeden doğan farkların da oldukça geç tarihlerde ödenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, henüz toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan 25 Ağustos 2023 tarihinde MESS’e durumun önemini anlatan bir yazı ile talebimizi ilettik ve aynı talebimiz MESS’e verdiğimiz toplu sözleşme teklifimizde de yer almıştı. 

Daha önce 5 Ekim 2023 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulumuzun ardından da, Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin bu dayatmacı toplu sözleşme düzenini 2010 ve 2015 grevleri ile yıktıklarını ve bu dayatmacı toplu sözleşme düzenine karşı üretimden gelen güçlerini kullanmaya hazır olduklarını vurgulamış ve 6 Ekim Cuma günü eylemlerimizi gerçekleştirmiştik.

10 Ekim 2023 günü yapılan görüşmede de, MESS’in bu uzlaşmaz ve dayatmacı tavrının devam etmesi ve talebimizi karşılayacak bir yaklaşım gösterilmemesinin sonucunda, 13 ve 20 Ekim Cuma günlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz ve 13 Ekim 2023 Cuma gündüz vardiyasından başlayarak, MESS ile üçüncü görüşme tarihi olan 25 Ekim 2023’e kadar, grup toplu sözleşme kapsamındaki tüm işyerlerinde üyelerimiz fazla mesaiye kalmayacaktır.

Haklı mücadelemiz büyüyerek ve kararlılıkla devam edecek olup, kazanan metal işçileri olacaktır.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU