YanMenu

25
Haz

MESS Grup TİS görüşmelerinin üçüncü toplantısı yapıldı.

Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü toplantısı 9 Kasım 2021 tarihinde yapıldı.

Toplantıda toplam 19 madde görüşüldü. Bu maddelerden sendikamızın değişiklik teklif etmediği 15 madde kabul edildi. Değişiklik önerdiğimiz 4 madde ise kabul edilmedi ve ertelendi. Ayrıca, MESS 1 madde için karşı teklif verdi.

Dördüncü toplantı 24 Kasım günü, saat 14.00’de Sendikamız Genel Merkezinde yapılacaktır.

Kabul Edilen Maddeler:

Madde 10 Sendikada Görev Alan Üyeler
Madde 11 Sendika Temsilcileri
Madde 12 Sendika Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri
Madde 13 Sendika Temsilci ve Görevlilerinin Teminatı
Madde 14 Sendika Üyelerinin Teminatı
Madde 15 Sendika Yönetici ve Temsilcilerinin Korunması
Madde 16 Sendika Yöneticilerinin İşyeri Ziyareti ve Üyeler ile Temasları
Madde 17 Sendika Temsilci Odası
Madde 19 Sendika Duyuru Tahtası
Madde 25 Disiplin Kurulu
Madde 53 Yıllık Ücretli İznin Toplu Kullanımı
Madde 62 Gebe ve Emzikli Kadınların İzin Hakkı
Geçici Madde 1
Geçici Madde 2 Kurulların Kurulması
Ek Madde 3 Endüstri İlişkileri Değerlendirme Komisyonu
Ertelenen Maddeler:
Madde 18 Sendikal İzinler
Madde 20 Sendika Aidatı
Madde 54 Yıllık Ücretli İzin Kurulu
Madde 71 İşçi Sağlığı