YanMenu

25
Haz

Grup Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde ikinci toplantı yapıldı

MESS ile Sendikamız arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan Grup Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi 26 Ekim 2021 tarihinde yapıldı.

Bugünkü toplantıda toplam 15 madde görüşüldü. Bu maddelerden sendikamızın değişiklik teklif etmediği 11 madde kabul edildi. Değişiklik önerdiğimiz 4 madde ise kabul edilmedi ve ertelendi.
MESS ihbar ve kıdem tazminatı maddelerinde karşı teklif verdi. MESS, karşı teklifi ile, yasal sürelerden daha fazla uygulama olan işyerlerinde 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren işe giren işçilere kanunda yer alan sürelerin uygulanmasını önerdi. Sendikamız ise, kazanılmış hakları geriye götürecek bir öneriyi kabul etmeyeceğini ve tartışmayacağını belirtti.
Üçüncü toplantı 9 Kasım günü, saat 14.00’de MESS merkez binasında yapılacaktır.


Kabul Edilen Maddeler:

Madde 29 Çalışılmış Sayılan Süreler
Madde 31 Hafta Tatili
Madde 32 Saat Kartları ve İşe Geç Kalma
Madde 36 İş Sözleşmelerinin Toplu İş Sözleşmeleri ile İlişkileri
Madde 40 Çıkarılan İşçilerin İşe Çağrılması
Madde 43 Tazminatların Hesabı ve Ödenmesi
Madde 58 Ücretlerin Ödenme Şekli
Madde 73 Soyunma Yerleri, Dolapları ve Duşlar
Madde 75 Mamullerden Yararlanma
Madde 77 İşçilerin Eğitimi ve Öğrenimi
Ek Madde 1 Katılma
Ertelenen Maddeler:
Madde 30 Fazla Çalışmanın Düzenlenmesi
Madde 41 İhbar Tazminatı
Madde 42 Kıdem Tazminatı
Madde 70 Mazeret İzni