YanMenu

25
Haz

Yeni Temsilciler Eğitimde…

6-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Genel Merkezimizde düzenlenen 4 günlük Temsilci Eğitimimiz; Genel Başkanımız Özkan Atar ve Genel Eğitim Sekreterimiz Özcan Atmaca’nın katılımıyla, karşılıklı görüş ve düşünceler paylaşıldıktan sonra; düzenlenen sertifika töreni son buldu.


Ve temsilcilerimiz, işyerlerine daha bilinçlenmiş, daha kararlı ve inançlı döndüler.

Yeni Temsilci Eğitim Programımız sloganlarla sona erdi: “İnadına sendika inadına DİSK!”

Birleşik Metal-İş Sendikası bağımsız, demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığını ilke edinmiştir.

İşyeri sendika temsilcilerimizin yetki ve sorumlulukları, sendikal ilkelerimizi hayata geçirebilmek için oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Bu nedenle sendikamız, geçmişten bugüne temsilcilerin eğitimlerine büyük önem verilmektedir. 

Programlı eğitimler kapsamında yer alan Yeni Temsilci Eğitimi ve Kadro Eğitimi, işyeri sendika temsilcilerimize verdiğimiz başlıca eğitimlerdendir.

Yeni Temsilci eğitimi kapsamında; sendikaların doğuşu, sendikal anlayış ve ilkelerimiz, iletişim ve örgütsel davranış kalıpları, iş yasasında haklar ve borçlar, TİS politikaları, kıdem tazminatı ve bordro hesaplama, İSİG, toplumsal cinsiyet eşitliği, örgütlenme ve mücadele, temsilci görev yetki ve sorumlulukları dersleri verilmektedir.