YanMenu

29
May

MESS Grup TİS’te Uyuşmazlık Tutanağı Tutuldu

28 Eylül günü başlayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bugün (22 Kasım 2023) yapılan beşinci toplantıda anlaşma sağlanamadı ve Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu. Süreç arabulucu ile devam edecek.

Sendikamızın TİS teklifi 85 ana madde, 7 geçici madde, 13 ek madde ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.

Yapılan toplam 5 toplantıda; 39 ana madde, 2 geçici madde, 5 ek madde kabul edilirken,
45 ana madde, 5 geçici madde, 7 ek madde olmak üzere toplam 59 madde ve bazı yönetmelikler için Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu.

Bugüne kadar değişiklik önerdiğimiz hiçbir madde kabul edilmemiştir. Dolayısıyla MESS, bugüne kadar hiçbir talebimizi kabul etmemiştir.

Diğer yandan değişiklik önermediğimiz bazı maddeler bile kabul edilmemiş, tersine MESS tarafından karşı teklifler verilerek, mevcut haklar geriye götürülmek istenmiştir.

MESS, tarafından bugün yapılan toplantıda, birinci 6 aylık dönem için yüzde 35 oranında ücret zammı teklif edildi. 6 aylık resmi enflasyon oranı ise yüzde 30,05’dir. Dolayısıyla yapılan teklif gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan resmi enflasyonun sadece 5 puan üzeridir. Diğer altışar aylarda ise enflasyon oranında zam önermiştir. Sendikamızın ücret zammı talebi ortalama ücrette ilk 6 aylık dönem için yüzde 140,5’dir.

MESS, sosyal haklarda da yüzde 65 oranında (1 Eylül 2021 öncesindeki 1 yıllık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı yüzde 58,94’tür) artış teklif etti. Sendikamızın sosyal haklara ilişkin teklifi ise ortalamada yüzde 450’dir.

MESS, sosyal haklarla ilgili herhangi bir ilave teklifimizi kabul etmeyeceğini belirtmiştir.
MESS’in tekliflerinin kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir. Hemen her toplantıda MESS yetkililerine de belirttiğimiz gibi metal işçileri açlık ve sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceklerdir.

MESS, bu teklifiyle metal işçilerine açlık ve sefaleti reva görüyor. İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları hakkımızdır ve bunun için mücadele etmekten geri durmayacağız.
Resmi enflasyonun hiçbir gerçekliğinin olmadığı ortadadır. Dolayısıyla, resmi enflasyonu referans alarak teklif edilen ücret artışlarının kabul edilmesi söz konusu olamaz.

İşçiler sürekli yoksullaşmakta ve reel ücret kaybı giderek artmaktadır. Başta ücret zammı olmak üzere, teklif ettiğimiz tüm maddeler işçilerin en doğal haklarıdır. İşverenler, yüksek oranlı karlar etmeye devam etmektedir.

Biz yoksullaşırken, işverenler karlarına kar katmaya devam ediyorlar. Taleplerimizi fazlasıyla karşılayacak üretim ve karlılığın yaşandığı bir dönemdeyiz.

Şimdi sıra metal patronlarındadır. İşçilerin emeklerinin karşılığının ödenmesinin, taleplerinin karşılığının verilmesinin zamanı gelmiştir.

Sendikamızın yetkili kurulları en kısa süre içerisinde toplanarak gelişmeleri değerlendirecek ve toplu sözleşme sürecine yönelik mücadele kararları alacaktır.